Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 11

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.11

2013.gada 18.martā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece

-

R.Osvalde

Valsts kontroles daļas vadītājs

-

J.Gustiņš

Latvijas Darba devēju konfederācijas
eksperts

-

P.Leiškalns

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

-

V.Reitere

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcijas projekts

TA-2299 ____________________________________

(L.Medina, V.Reitere, D.Trofimovs, P.Leiškalns, I.Gratkovska, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto koncepcijas projektu un rīkojuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. izvērtēt koncepcijas īstenošanai nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un saskaņot ar Finanšu ministriju jautājumu par budžeta pieprasījumu;
2.2. rīkojuma projektu un saskaņoto koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 20.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem ar dzīvokļa īpašuma lietošanu saistīto parādu problēmas risināšanai"" 3.2.apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-2720 ____________________________________

(L.Medina, D.Pavļuts, I.Oša, M.Lazdovskis, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. saskaņot ar Ekonomikas ministriju jautājumu par Ministru kabineta 2012.gada 20.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 30.§) 3.2.apakšpunktā dotā uzdevuma statusu - zaudējis aktualitāti vai turpināma izpilde, piedāvājot alternatīvu risinājumu;
2.2. saskaņoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, viedokļu nesaskaņošanas gadījumā - atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprināšanu"

TA-543 ____________________________________

(M.Bērziņa, A.Pabriks, E.Sprūdžs, L.Medina, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 19.marta sēdē.
 
4.§
Likumprojekts "Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums"

TA-362 ____________________________________

(K.Lore, D.Pavļuts, M.Pūķis, P.Leiškalns, L.Medina, I.Liepa, Dž.Innusa, A.Matīss, V.Vespers, R.Osvalde, A.Ozols, Ģ.Blumers, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt likumprojektu atbilstoši Tieslietu ministrijas iebildumiem - paredzot, ka publiskas personas lēmums par līdzdalības iegūšanu, saglabāšanu un izbeigšanu kapitālsabiedrībā nav administratīvs akts, bet ir politisks lēmums, kas pēc būtības nodibina līgumiskas attiecības; paredzot, ka kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļu atlīdzības jautājumi regulējami ar Ministru kabineta noteikumiem; lai veidotos vienāda prakse, papildināt likumprojektu ar vispārējām vadlīnijām kapitālsabiedrības pārveidošanai par valsts pārvaldes iestādi; kopīgi ar Tieslietu ministriju izvērtēt iebildumus jautājumā par akcionāru sapulces sasaukšanu, jautājumā par kapitāla daļu turētāja (nozares ministrijas gadījumā) tiesībām piedalīties lēmuma pieņemšanā par peļņas daļas noteikšanu attiecībā uz dividendēm, kā arī jautājumus, kas saistīti ar juridisko tehniku, un precizēto likumprojektu saskaņot ar Tieslietu ministriju;
2.2. izvērtēt paredzētā termiņa pamatotību publiskai personai ne retāk kā reizi trijos gados pārvērtēt katru tās līdzdalību kapitālsabiedrībā un tās atbilstību likumprojekta 4.pantā noteiktajiem nosacījumiem;
2.3. saskaņot ar Finanšu ministriju likumprojekta redakciju jautājumā par dividendēs nosakāmo peļņas daļu, 35., 37.panta un 39.panta pirmās daļas redakciju un regulējumu jautājumā par gada pārskatu;
2.4. saskaņot ar Satiksmes ministriju, Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju likumprojekta 172., 173. un 174.panta no juridiskās tehnikas viedokļa;
2.5. papildināt anotāciju ar informāciju par to, ka sākotnējais kapitālsabiedrību izvērtējums ir jau veikts, un precizēto anotāciju saskaņot ar Pārresoru koordinācijas centru;
2.6. saskaņot ar Zemkopības ministriju juridisko tehniku jautājumā par gada pārskatiem un termiņiem, jautājumā par dalījumu par lēmumu pieņemšanu un atbildību par lēmumu pieņemšanu, un jautājumā par valdes līgumiem vai pilnvarojumiem, tai skaitā amatu savienošanu;
2.7. svītrot anotācijas III.daļas 6.2.apakšpunktā teikumu: "Papildus Valsts kancelejas personālam būtu jāsniedz atbalsts publisko iepirkumu jomā";
2.8. papildināt anotāciju ar informāciju, ka saskaņā ar Valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepciju Valsts kapitāla daļu pārvaldības birojs ar Ministru kabineta lēmumu īsteno tiešu kapitāla daļu pārvaldību (kā kapitāla daļu turētājs) daļā kapitālsabiedrību (sākotnēji centralizētās pārvaldības institūcijas turējumā nodos kapitāla daļas kapitālsabiedrībās, kurās valstij nav izšķirošā ietekme, kā arī tajās valsts kapitālsabiedrībās, kas apsaimnieko nekustamos īpašumus), attiecīgi precizēt likumprojekta Pārejas noteikumus, kā arī sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kurā ir norādīta šajā punktā minētā informācija, un saskaņot ar Valsts kanceleju;
2.9. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, viedokļu nesaskaņošanas gadījumā - atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (TA-361), likumprojektu "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību" (TA-363), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" (TA-364), likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" (TA-365) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" (TA-367) (likumprojektu pakete).
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"

TA-361 ____________________________________

(K.Lore, L.Medina, D.Pavļuts, I.Liepa, L.Priedīte-Kancēviča, V.Dombrovskis)

1. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu.
2. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums" (TA-362), likumprojektu "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību" (TA-363), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" (TA-364), likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" (TA-365) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" (TA-367) (likumprojektu pakete).
 
6.§
Likumprojekts "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību"

TA-363 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums" (TA-362), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (TA-361), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" (TA-364), likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" (TA-365) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" (TA-367) (likumprojektu pakete).
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju""

TA-364 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums" (TA-362), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (TA-361), likumprojektu "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību" (TA-363), likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" (TA-365) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" (TA-367) (likumprojektu pakete).
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā"

TA-365 ____________________________________

(K.Lore, G.Puķītis, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. kopīgi ar Kultūras ministriju, Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju izvērtēt vai no juridiskās tehnikas viedokļa ir iespējams interpretēt, ka termins "tirgus nepilnība" ir attiecināms arī uz kultūras jomas izņēmumiem, un vai tas pieļauj, ka publiska persona komercdarbību var veikt nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu, un, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt likumprojektu;
2.2. papildināt anotāciju ar informāciju, ka ir veikts kapitālsabiedrību sākotnējais izvērtējums un atkārtota izvērtēšana nav nepieciešama, precizēt likumprojekta pārejas noteikumu 24.punkta redakciju un precizēto anotāciju un likumprojektu saskaņot ar Pārresoru koordinācijas centru;
2.3. saskaņoto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums" (TA-362), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (TA-361), likumprojektu "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību" (TA-363), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" (TA-364) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" (TA-367) (likumprojektu pakete).
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""

TA-367 ____________________________________

(K.Lore, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta redakciju, paredzot, ka regulējums attiecināms uz visām atvasinātām publisko personu dibinātām un pārvaldītām kapitālsabiedrību amatpersonām un precizēto likumprojektu saskaņot ar Tieslietu ministriju;
2.2. saskaņot likumprojekta redakciju ar Zemkopības ministriju;
2.3. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums" (TA-362), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (TA-361), likumprojektu "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību" (TA-363), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" (TA-364) un likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" (TA-365) (likumprojektu pakete).
 

Sēdi slēdz plkst. 13.00


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību