Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 13

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.13

2013.gada 8.aprīļī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre

 -

 I.Viņķele

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra nodaļas vadītājs

-

M.KriV.Vesperiseviņš
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

Ā.Adlers

Valsts kontroles daļas vadītājs

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

Pasākumu plāna projekts izmeklēšanas kvalitātes paaugstināšanai izmeklēšanas iestādēs

TA-2834 ____________________________________

(D.Trofimovs, V.Vesperis, I.Pētersone-Godmane, E.Dreimane, I.Viņķele)

1. Neatbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu, un nevirzīt tos apstiprināšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Iekšlietu ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu"" 2.punktā, paredzot, ka noteiktais uzdevums - Iekšlietu ministrijai, iesaistot Ģenerālprokuratūru, līdz 2012.gada 1.novembrim izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā pasākumu plānu izmeklēšanas kvalitātes paaugstināšanai izmeklēšanas iestādēs - Iekšlietu ministrijai izpildāms Iekšlietu ministrijas izstrādājamo jauno attīstības plānošanas dokumentu projektu ietvaros, iekļaujot tajos analītisko sadaļu par izmeklēšanas kvalitātes paaugstināšanas problēmrisinājumiem, un nav virzāms kā atsevišķs dokuments.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Likumprojekts "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku likums"

TA-661 ____________________________________

(A.Dravniece, K.Zariņš, H.Švarcs, D.Pavļuts, G.Romeiko, A.Pabriks, N.Igolnieks, J.Pūce, S.Bajāre, E.Dreimane, I.Viņķele)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. lai neradītu nesamērīgu slogu komersantiem, atkārtoti izvērtēt prasību apjomu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka reģistrācijai un attiecīgi precizēt likumprojekta redakciju;
2.2. izvērtēt iespēju likumprojektā nodalīt regulējumu Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrēta pārvaldnieka un trešās valstīs reģistrēta pārvaldnieka darbībai Latvijā;
2.3. papildināt anotāciju ar informāciju par paredzamo finanšu un laika patēriņu komersantam alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka reģistrācijai;
2.4. precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu ''Grozījumi Konsolidēto gada pārskatu likumā'' (TA-666), likumprojektu ''Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā'' (TA-671), likumprojektu ''Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā'' (TA-669), likumprojektu "Grozījumi Gada pārskatu likumā'' (TA-668), likumprojektu ''Grozījumi likumā ''Par zvērinātiem revidentiem'''' (TA- 665), likumprojektu ''Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā'' (TA-670), likumprojektu ''Grozījumi Maksātnespējas likumā'' (TA-663), likumprojektu ''Grozījumi likumā ''Par privātajiem pensiju fondiem''" (TA-664), likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā'' (TA-667), likumprojektu ''Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā'' (TA-672).
 

Papildus iekļautie jautājumi

3.§

Informatīvais ziņojums "Par mācību priekšmeta "Veselības mācība" iekļaušanu vispārējās vidējās un profesionālās izglītības mācību programmās"

TA-608 ____________________________________

(S.Līviņa, A.Pabriks, I.Circene, S.Liepiņa, S.Falka, E.Dreimane, I.Pudule, Ž.Jaunzeme-Grende, L.Straujuma, L.Šulca, I.Viņķele)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un pamatā atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumus Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektam:
1.1. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2014.gada 1.jūnijam sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos Nr.211 „Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu”, paredzot apgūstamajā mācību saturā noteikt obligātu veselības izglītības moduli, vienlaikus nepalielinot izglītojamo un audzēkņu noslodzi, un iesniegt tos Ministru kabinetā;
1.2. Izglītības un zinātnes ministrijai, pieaicinot Veselības ministrijas un Labklājības ministrijas speciālistus, atbilstoši Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai 27.8.pasākumam līdz 2013.gada 1.decembrim pilnveidot mācību priekšmetu programmu paraugus, veicinot integrētu veselības un sporta izglītības un cilvēkdrošības jautājumu pēctecīgu apguvi pirmsskolas izglītībā, pamatizglītībā un vidējā izglītībā (tai skaitā vidējā profesionālajā izglītībā).
2. Veselības ministrijai:
2.1. kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta redakciju, ņemot vērā šī protokollēmuma 1.punktu;
2.2. precizēt informatīvo ziņojumu jautājumā par finansējumu pedagogu sagatavošanai, lai priekšmetu pasniegtu visiem attiecīgā vecuma vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības (tai skaitā arodizglītības) iestāžu izglītojamajiem, un informatīvo ziņojumu saskaņot ar Finanšu ministriju;
2.3. saskaņoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.40


Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre

I.Viņķele

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību