Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 15

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.15

2013.gada 22.aprīlī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Veselības ministre

-

I.Circene

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aleksandroviča

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja pienākumu izpildītāja

-

R.Osvalde

Valsts kontroles daļas vadītājs

-

J.Gustiņš

Latvijas Darba devēju konfederācijas
eksperte

-

I.Olafsone

Tiesībsargs

-

J.Jansons

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietniece

-

I.Jurča

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Likumprojekts "Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums"

TA-362 ____________________________________

(K.Lore, A.Ozols, L.Straujuma, D.Pavļuts, L.Priedīte-Kancēviča, A.Matīss, V.Vesperis, I.Olafsone, I.Šņucins, I.Ošiņa, J.Pūce, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Zemkopības ministrijai sagatavot un līdz jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta sēdē iesniegt Valsts kancelejā alternatīvu redakciju likumprojekta normatīvajam regulējumam par dividenžu politiku.
3. Ekonomikas ministrijai:
3.1. saskaņot no juridiskās tehnikas viedokļa likumprojekta 172.panta pirmās daļas redakciju ar Satiksmes ministriju un Pārresoru koordinācijas centru jautājumā par kapitālsabiedrības pārveides pamatnosacījumiem;
3.2. papildināt likumprojekta Pārejas noteikumus, paredzot, ka līdz 2016.gadam piemēro spēkā esošo dividenžu politikas modeli, un no 2016.gada - likumprojektā paredzēto regulējumu;
3.3. saskaņot ar Finanšu ministriju likumprojektā lietoto terminoloģiju attiecībā uz atlīdzības jautājumiem;
3.4. precizēt likumprojektā iekļauto pilnvarojumu Ministru kabinetam, paredzot, ka noteikumos jāparedz arī valdes locekļu atalgojuma maksimālā apmēra noteikšana;
3.5. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka jautājums par Valsts kapitāla daļu pārvaldīšanas biroja darbinieku skaita palielināšanu izskatāms Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju jaunās politikas iniciatīvām likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas procesā;
3.6. izpildīt Ministru kabineta komitejas 2013.gada 18.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 4.§) 2.8.apakšpunktu - "papildināt anotāciju ar informāciju, ka saskaņā ar Valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepciju Valsts kapitāla daļu pārvaldības birojs ar Ministru kabineta lēmumu īsteno tiešu kapitāla daļu pārvaldību (kā kapitāla daļu turētājs) daļā kapitālsabiedrību (sākotnēji centralizētās pārvaldības institūcijas turējumā nodos kapitāla daļas kapitālsabiedrībās, kurās valstij nav izšķirošā ietekme, kā arī tajās valsts kapitālsabiedrībās, kas apsaimnieko nekustamos īpašumus), attiecīgi precizēt likumprojekta Pārejas noteikumus, kā arī sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kurā ir norādīta šajā punktā minētā informācija, un saskaņot ar Valsts kanceleju";
3.7. precizēto un saskaņoto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (TA-361), likumprojektu "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību" (TA-363), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" (TA-364), likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" (TA-365) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" (TA-367) (likumprojektu pakete).
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā"

TA-365 ____________________________________

(K.Lore, U.Lielpēters, J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka augstāka kvalitātes standarta nepieciešamības nodrošināšanu kultūras jomā var uzskatīt par tirgus nepilnību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1.punkta izpratnē.
3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas sagatavot likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums" (TA-362), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (TA-361), likumprojektu "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību" (TA-363), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" (TA-364) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" (TA-367) (likumprojektu pakete).
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""

TA-367 ____________________________________

(K.Lore, I.Jurča, L.Medina, L.Straujuma, A.Ozols, A.Matīss, J.Pūce, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. saskaņot no juridiskās tehnikas viedokļa ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Tieslietu ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu jautājumu par amatpersonu loku, uz kurām attiecināms likumprojekta regulējums, ievērojot, ka amatpersonu loks nav sašaurināms, salīdzinot ar spēkā esošo regulējumu;
2.2. kopīgi ar Zemkopības ministriju, Satiksmes ministriju, Tieslietu ministriju, Valsts kancelejas Juridisko departamentu un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju papildināt likumprojektu ar regulējumu par valdes locekļa amata savienošanu ar citu amatu kapitālsabiedrības ietvaros;
2.3. atkārtoti saskaņot likumprojekta redakciju ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju;
2.4. precizēto un saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums" (TA-362), likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" (TA-361), likumprojektu "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību" (TA-363), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" (TA-364) un likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" (TA-365) (likumprojektu pakete).
 
4.§
Likumprojekts "Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums"

TA-724 ____________________________________

(A.Daugulis, T.Trubača, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. kopīgi ar Tieslietu ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu pilnveidot likumprojekta redakciju no juridiskās tehnikas un valodas viedokļa;
2.2. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar informatīvo ziņojumu par kompetento un atbildīgo iestādi, kura nodrošinās kvalificētu un paaugstinātas drošības kvalificētu personas elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzību.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"

TA-634 ____________________________________

(M.Krastiņš, A.Matīss, A.Antonovs, D.Bankoviča, R.Kozlovskis, R.Rugēvica, I.Pētersone-Godmane, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. izvērtēt iespēju likumprojektu sadalīt divos atsevišķos likumprojektos un likumprojektu, kas saistīts ar būvniecības jomas regulējuma izmaiņām pēc saskaņošanas ar Satiksmes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Lielo pilsētu asociāciju virzīt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, savukārt likumprojektu, kas paredz tālruņa numura 112 izsaucēja atrašanās vietas informācijas sistēmas turpmāko uzturēšanu nodot Iekšlietu ministrijas Informācijas centram, iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju jaunās politikas iniciatīvām likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas procesā;
2.2. iesniegt Valsts kancelejā informāciju par likumprojekta izvērtējuma rezultātiem.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-616 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā šī protokola 5.paragrāfu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai iesniegt Valsts kancelejā attiecīgu informāciju par likumprojekta turpmāko virzību.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.30


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību