Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 17

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.17

2013.gada 13.maijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs

 -

 A.Pabriks

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

E.Turka

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

-

S.Dumbrovska

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja pienākumu izpildītāja

-

R.Osvalde

Valsts kontroles daļas vadītājs

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Koncepcijas projekts par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ieviešanu 2014.–2020.gadā Latvijā

TA-939 ____________________________________

(A.Eberhards, A.Matīss, S.Liepiņa, A.Pabriks)

1. Atbalstīt iesniegto koncepcijas projektu un rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai papildināt rīkojuma projektu ar jaunu punktu, paredzot uzdevumu Finanšu ministrijai mēneša laikā pēc koncepcijas pieņemšanas izstrādāt rīcības plānu, kā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra pārņem funkcijas no pašreizējām sadarbības iestādēm, un precizēto rīkojuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētā rīkojuma projekta saņemšanas koncepcijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Informatīvais ziņojums "Par hipotekārās kreditēšanas tiesiskā regulējuma nepilnību izvērtējumu un priekšlikumiem tā pilnveidošanai"

TA-839 ____________________________________

(L.Medina, R.Osvalde, M.Lazdovskis, A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. papildināt informatīvo ziņojumu ar detalizētāku pamatojumu, atbilstoši kuram darba grupa ierosina hipotekārās kreditēšanas tiesisko regulējumu iekļaut patērētāju kreditēšanas likumprojektā atsevišķas nodaļas veidā nevis saskaņā ar Valdības Rīcības plānā noteikto uzdevumu Tieslietu ministrijai izstrādāt Hipotekārās kreditēšanas likumprojektu;
2.2. precizēto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Koncepcijas projekts par jauna Latvijas Sabiedriskā elektroniskā medija izveidi

TA-833 ____________________________________

(G.Miķelsons, A.Dimants, L.Šulca, B.Bāne, J.Bordāns, D.Pavļuts, Dž.Innusa, A.Pabriks)

1. Atbalstīt iesniegto koncepcijas projektu, rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Kultūras ministrijai (Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei) divu nedēļu laikā:
2.1. saskaņot koncepcijas projektu, rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar Finanšu ministriju;
2.2. ņemot vērā Satiksmes ministrijas piezīmi, tehniski precizēt koncepcijas projekta 3.16.4.apakšsadaļu;
2.3. saskaņoto koncepcijas projektu, rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka tieslietu ministram J.Bordānam ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā un tas ir šāds:
"Norādu uz Tieslietu ministrijas 19.03.2013. atzinumā izteiktajiem iebildumiem, kas projektā nav ņemti vērā, jo īpaši šī atzinuma 4., 8. un 9.punkts.
Minēto Tieslietu ministrijas iebildumu neievērošana norāda uz pieaugošu risku, ka piedāvātās koncepcijas ideja par pilnvērtīga sabiedriskā medija izveidi Latvijā tiek reducēta uz Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio juridisku, redakcionālu un dārgi izmaksājošu telpisku apvienošanu bez skaidra pamatojuma. Projektā netiek pamatota Latvijas Radio ēkas atsavināšanas lietderība un ekonomiskais efekts. Ministru kabineta komitejas sēdē Finanšu ministrijas izteiktie iebildumi liek secināt, ka koncepcijas pilnvērtīgai realizēšanai nav skaidri finansiālie avoti."
 

Sēdi slēdz plkst. 10.40


Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs
A.Pabriks

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību