Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 19

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.19

2013.gada 27.maijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Garisons

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktora vietniece

-

S.Sidiki

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja pienākumu izpildītāja

-

R.Osvalde
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

Ā.Adlers

Valsts kontroles daļas vadītājs

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu "Ezernieki", Naudītes pagastā, Dobeles novadā" Rīkojuma projekts "Par daļas no nekustamā īpašuma Naudītes pagastā, Dobeles novadā, nodošanu privatizācijai"

TA-2194 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu "Ezernieki", Naudītes pagastā, Dobeles novadā".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Noraidīt Ekonomikas ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par daļas no nekustamā īpašuma Naudītes pagastā, Dobeles novadā, nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā rīkojuma projekta kontroli.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts meža zemi Naudītes pagastā, Dobeles novadā"

TA-803 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

1. Noraidīt iesniegto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts meža zemi Naudītes pagastā, Dobeles novadā".
2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā rīkojuma projekta kontroli.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu "Lielapgulde", Naudītes pagastā, Dobeles novadā" Rīkojuma projekts "Par daļas no valsts īpašuma objekta "Lielapgulde", Naudītes pagastā, Dobeles novadā, nodošanu privatizācijai"

TA-2308 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu "Lielapgulde", Naudītes pagastā, Dobeles novadā".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Noraidīt Ekonomikas ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par daļas no valsts īpašuma objekta "Lielapgulde", Naudītes pagastā, Dobeles novadā, nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā rīkojuma projekta kontroli.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts meža zemi Naudītes pagastā, Dobeles novadā"

TA-807 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

1. Noraidīt iesniegto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts meža zemi Naudītes pagastā, Dobeles novadā".
2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā rīkojuma projekta kontroli.
 
5.§
Informatīvais ziņojums "Par Kultūras ministrijas padotībā esošās Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas radītajiem zaudējumiem valsts budžetā"

TA-894 ____________________________________

(D.Grūberte, G.Puķītis, E.Sprūdžs, L.Šulca, Ž.Jaunzeme-Grende, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un iesniegto informatīvo ziņojumu, un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. svītrot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 5.punktu;
2.2. sagatavot ar Finanšu ministriju, Kultūras ministriju un Tieslietu ministriju saskaņotu noteikumu projektu par attiecīgiem grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.417 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās" nolikums", precizējot projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas dienesta viesnīcas ēkā” izdevumu attiecināmības periodu, kā arī attiecīgi precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3.punktā minēto finansējuma apmēru;
2.3. informatīvo ziņojumu, precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.20


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību