Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 20

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.20

2013.gada 3.jūnijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

-

I.Liepa

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītājs

-

G.Kauliņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja pienākumu izpildītāja

-

R.Osvalde

Valsts kontroles daļas vadītājs

-

J.Gustiņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

-

S.Šķiltere

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.11.30

 

 

1.§
Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādņu 2013.–2019.gadam projekts

TA-889 ____________________________________

(J.Bekmanis, L.Liepiņa, S.Liepiņa, R.Osvalde, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. saskaņot pamatnostādņu projektu ar Pārresoru koordinācijas centru;
2.2. saskaņot pamatnostādņu projektu ar Labklājības ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju jautājumā par Labklājības ministrijas priekšlikumu papildināt pamatnostādņu projekta pasākumu tabulu ar pasākumu, kas paredz turpināt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta programmas ieviešanu;
2.3. saskaņoto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Koncepcijas projekts par Valsts policijas Iekšējās drošības biroja pārveidošanas par iekšlietu ministra pārraudzībā esošu institūciju risinājumiem

TA-1024 ____________________________________

(J.Bekmanis, J.Bordāns, R.Kozlovskis, R.Rugēvica, I.Pētersone-Godmane, R.Osvalde, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu, koncepcijas projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Iekšlietu ministrijai izvērtēt jautājumu, vai Valsts policijas Iekšējās drošības biroja pārveidošana par iekšlietu ministra pārraudzībā esošu institūciju ir iespējama esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra sēdes lēmumam (prot. Nr.2 45.§ 2.punkts), kas nozīmē jauno institūciju izveidot pakāpeniski, pirmkārt nodrošinot Iekšējās drošības biroja lielāku neatkarību no Valsts policijas un pakāpeniski paplašinot funkcijas, un:
2.1. ja šāds risinājums iespējams, attiecīgi precizēt Ministru kabineta sēdē izskatāmos normatīvo aktu projektus un iesniegt tos Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta sēdē;
2.2. ja šāds risinājums nav iespējams, tad jautājums par papildu finansējuma piešķiršanu (tai skaitā štatu, algu un piemaksu palielināšanai) Iekšlietu ministrijai Valsts policijas Iekšējās drošības biroja pārveidošanai par iekšlietu ministra pārraudzībā esošu institūciju iesniedzams izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem, ņemot vērā aktuālo valsts budžeta situāciju un finanšu iespējas.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Dunikas pagastā, Rucavas novadā, privatizāciju"

TA-1093 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem"

TA-648 ____________________________________

(S.Liepiņa, P.Krastiņš, E.Papule, Vj.Dombrovskis, E.Sprūdžs, Ž.Jaunzeme-Grende, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, lai nevienā no abiem mācību priekšmetu un mācību stundu plānu variantiem netiktu samazināts mācību stundu skaits matemātikai;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, viedokļu nesaskaņošanas gadījumā - izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2014.gadam"

TA-1200 ____________________________________

(E.Baklāne-Ansberga, S.Šķiltere, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.50


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību