Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 25

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.25

2013.gada 15.jūlijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Šnore
Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kontroles kancelejas daļas vadītājs

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Milenberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Informatīvais ziņojums "Par vienota universālā pakalpojuma finansēšanas modeļa izstrādi"

TA-1475 ____________________________________

(J.Pūce, I.Jaunzeme, E.Beļskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un pamatā atbalstīt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu, ņemot vērā Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai (apstiprināts ar Ministru kabineta 2012.gada 16.februāra rīkojumu Nr.84) 87.1.apakšpunktā noteikto;
2.2. kopīgi ar Labklājības ministriju un Satiksmes ministriju precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā ietverto uzdevumu saturu;
2.3. precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"

TA-1402 ____________________________________

(I.Upīte, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot uzdevumu Tieslietu ministrijai Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētajā Elektronisko iepirkumu sistēmā pašvaldību vajadzībām organizēt civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību veidlapu centralizēto iepirkumu;
2.2. izvērtēt nepieciešamību attiecīgi precizēt noteikumu projektu;
2.3. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, un, ja nepieciešams, precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

3.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par papildu atlīdzības noteikšanu amatpersonām (darbiniekiem), kuras ir iesaistītas Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanā un norisē"

TA-1643 ____________________________________

(I.Ošiņa, U.Lielpēters, D.Gulbe, I.Skujiņa, I.Pētersone-Godmane, I.Mangule, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. atkārtoti saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju jautājumā par personu loku, kam piemērojama papildu atlīdzība, kā arī par tās apjomu;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija sēdē kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem likumprojektam "Par valsts budžetu 2014. gadam" un likumprojektam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016. gadam", vai viedokļu nesaskaņošanas gadījumā - izskatīšanai Ministru kabineta komitejas 2013.gada 29.jūlija sēdē.
 
4.§
Plāna projekts "Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plāns 2013.-2015.gadam"

TA-1642 ____________________________________

(S.Līviņa, L.Straujuma, I.Circene, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. precizēt plāna projektu, paredzot plānā minētajam 1.1.3.pasākumam izpildes termiņu - 2014.gada 31.marts;
2.2. rīkojuma projektu un precizēto plāna projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.05


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību