Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 28

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.28

2013.gada 5.augustā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Dreģe

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece

-

R.Osvalde

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

-

S.Šķiltere

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Likumprojekts "Zemes pārvaldības likums"

TA-2271 ____________________________________

(E.Kāpostiņš, S.Šķiltere, S.Sproģe, O.Geitus-Eitvina, A.Ozols, M.Lazdovskis, A.Antonovs, E.Sprūdžs, J.Bordāns, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. izvērtēt priekšlikumu precizēt likumprojektā ietverto regulējumu, nosakot slieksni, pie kura Ministru kabinets pieņem lēmumu par zemes vienību atsavināšanu no pašvaldību zemes fonda;
2.2. precizēt likumprojektu atbilstoši spēkā esošajam Civillikumam;
2.3. precizēt likumprojektu, paredzot, ka valsts akciju sabiedrība "Lauku attīstības fonds" lauksaimniecības zemes tirgū darbojas kā privāto tiesību subjekts;
2.4. izvērtēt, vai likumprojektā paredzētais regulējums par zemes konsolidācijas plānu nepalielina administratīvo slogu, un attiecīgi precizēt likumprojekta redakciju;
2.5. kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt anotācijā iekļauto jēdziena "neapbūvēta zemes vienība" skaidrojumu;
2.6. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 5.punktu, paredzot, ka par uzdevuma izpildi atbildīgā ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, uzdevuma izpildē iesaistot arī Satiksmes ministriju;
2.7. precizēto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" (TA-2229), likumprojektu "Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" (TA-2227), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" (TA-2078) un likumprojektu "Grozījumi Zemes ierīcības likumā" (TA-2235).
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"

TA-2229 ____________________________________

(E.Kāpostiņš, S.Sproģe, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēt, vai iespējams vēl vairāk vienkāršot likumprojektā ietverto regulējumu par starpgabalu atsavināšanu, un iesniegt Valsts kancelejā attiecīgi precizētu likumprojektu, vai informāciju par izvērtējuma rezultātu.
3. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Zemes pārvaldības likums" (TA-2271), likumprojektu "Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" (TA-2227), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" (TA-2078) un likumprojektu "Grozījumi Zemes ierīcības likumā" (TA-2235).
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"

TA-2236 ____________________________________

(E.Kāpostiņš, S.Šķiltere, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

1. Noraidīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā likumprojekta kontroli.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"

TA-2227 ____________________________________

(E.Kāpostiņš, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Zemes pārvaldības likums" (TA-2271), likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" (TA-2229), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" (TA-2078) un likumprojektu "Grozījumi Zemes ierīcības likumā" (TA-2235).
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām""

TA-2078 ____________________________________

(E.Kāpostiņš, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Zemes pārvaldības likums" (TA-2271), likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" (TA-2229), likumprojektu "Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" (TA-2227) un likumprojektu "Grozījumi Zemes ierīcības likumā" (TA-2235).
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Zemes ierīcības likumā"

TA-2235 ____________________________________

(E.Kāpostiņš, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Zemes pārvaldības likums" (TA-2271), likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" (TA-2229), likumprojektu "Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" (TA-2227) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" (TA-2078).
 

Sēdi slēdz plkst. 10.45


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību