Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 31

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.31

2013.gada 26.augustā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

E.Stiprais

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietā - Administrācijas vadītāja

-

A.Biruma

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītājs

-

G.Kauliņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece

-

R.Osvalde

Valsts kontroles daļas vadītājs

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietnieks tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītājs

-

S.Voldiņš

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Milenberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" darbības izbeigšanas stratēģiju"

TA-2204 ____________________________________

(J.Pūce, S.Lūse, D.Palčevska, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Ekonomikas ministrijai 2015.gada sākumā (pēc valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" darbības izbeigšanas pirmā posma pabeigšanas) sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par izdevumiem akciju sabiedrības "Reverta", akciju sabiedrības "Citadele banka" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra" uzturēšanai turpmākajos gados;
2.2. precizēt informatīvo ziņojumu, papildinot: ar informāciju par saistību apjomu attiecībā uz dzīvojamām mājām un dzīvokļu īpašumiem (tai skaitā, pārvaldīšanas ieņēmumi un izdevumi; spēkā esošie īres vai nomas līgumi; neizīrēto un neiznomāto īpašumu apjoms; pret valsts akciju sabiedrību "Privatizācijas aģentūra" pieteiktie prasījumu apmēri) un bezmantinieku mantu; nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru institūcijām, kuras pārņems attiecīgās funkcijas; ar informāciju par rīcību ar nekustamo īpašumu K.Valdemāra ielā 31; normatīvo aktu sarakstu, kuros veicami grozījumi (VII nodaļas 10.tabula), ar Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumiem Nr.315 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā" un Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumiem Nr.364 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu", un precizēto informatīvo ziņojumu saskaņot ar Finanšu ministriju;
2.3. papildināt informatīvo ziņojumu ar informāciju par administratīvajām izmaksām valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" darbības otrā posma nodrošināšanai un precizēto informatīvo ziņojumu saskaņot ar Tieslietu ministriju;
2.4. precizēto un saskaņoto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību""

TA-2017 ____________________________________

(R.Šņuka, J.Pūce, D.Treijs, A.Pabriks, D.Znatnajs, V.Blaus, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai iesniegt Valsts kancelejā traktortehnikas ražotāju vai autorizēto traktortehnikas izplatītāju apliecinājumu tam, ka plānotās izmaiņas regulējumā, kas paredz aizstāt Latvijā obligāto biodīzeļdegvielas piejaukumu no 4,5-5 tilpumprocentiem ar 6,5-7 tilpumprocentiem, negatīvi neietekmēs traktortehnikas darbību, tai skaitā arī garantiju pieejamību.
3. Valsts kancelejai atkarībā no apliecinājumu satura noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, vai atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu""

TA-2005 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai iesniegt Valsts kancelejā traktortehnikas ražotāju vai autorizēto traktortehnikas izplatītāju apliecinājumu tam, ka plānotās izmaiņas regulējumā, kas paredz aizstāt Latvijā obligāto biodīzeļdegvielas piejaukumu no 4,5-5 tilpumprocentiem ar 6,5-7 tilpumprocentiem, negatīvi neietekmēs traktortehnikas darbību, tai skaitā arī garantiju pieejamību.
3. Valsts kancelejai atkarībā no apliecinājumu satura noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, vai atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.45


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību