Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 33

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.33

2013.gada 16.septembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Palma-Jansone

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks, poltiskais direktors

-

E.Stiprais

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

-

A.Biruma

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietā - administrācijas vadītājs

-

G.Kauliņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece

-

R.Osvalde

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

I.Dundure

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

-

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietnieks tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītājs

-

S.Voldiņš

Valsts kancelejas direktore

 

-

E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izvērtē un apstiprina mācību literatūras atbilstību valsts pamatizglītības standartam un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam"

TA-2726 ____________________________________

(E.Papule, K.Kuprijānova, Vj.Dombrovskis, J.Bordāns, A.Pabriks, R.Osvalde, V.Domrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta 2.punktā ietverto mācību literatūras terminu atbilstoši Tieslietu ministrijas uzturētajam iebildumam;
2.2. konkretizēt noteikumu projektā institūciju, kura veiks mācību literatūras izdevuma izvērtēšanu un apstiprināšanu atbilstoši valsts izglītības standartam, attiecīgi precizējot arī anotāciju;
2.3. papildināt anotāciju ar informāciju, kas apliecina, ka apstiprinātā mācību literatūra būs derīga 3 līdz 5 gadus, neatkarīgi no plānotajām izmaiņām valsts izglītības standartā, kā arī norādīt sasaisti ar jauno valsts izglītības standartu;
2.4. precizēto noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.5. saskaņoto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai atkarībā no saskaņotā noteikumu projekta saņemšanas sagatavot to izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra vai 24.septembra sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi izglītības iestādēm"

TA-2727 ____________________________________

(E.Papule, I.Dundure, E.Dreimane, L.Šulca, S.Batare, M.Lazdovskis, Vj.Dombrovskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta 7.punkta redakciju, lai novērstu pārdeleģējumu pašvaldībām izdot saistošos noteikumus;
2.2. precizēt noteikumu projekta anotāciju un svītrot norādīto Tieslietu ministrijai nepieciešamo papildu finansējumu mācību līdzekļu iegādei;
2.3. izvērtēt priekšlikumu papildināt noteikumu projektu ar regulējumu, lai pilnībā tiktu izpildīts Izglītības likuma 14.panta 15.punkta deleģējums, bet, ja noteikumu projekts netiek papildināts, sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot attiecīgu informatīvo ziņojumu un priekšlikumus deleģējuma precizēšanai;
2.4. precizēto noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.5. saskaņoto noteikumu projektu un anotāciju, ja nepieciešams, arī Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai atkarībā no saskaņotā noteikumu projekta saņemšanas sagatavot to izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra vai 24.septembra sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.523 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas""

TA-2728 ____________________________________

(E.Papule, G.Puķītis, L.Šulca, Vj.Dombrovskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai papildināt anotāciju ar informāciju par finansējuma aprēķināšanas kritērijiem un finansējuma nodrošinājumu, un precizēto anotāciju saskaņot ar Kultūras ministriju un Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai atkarībā no saskaņotās anotācijas saņemšanas noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra vai 24.septembra sēdē.
 
4.§
Likumprojekts "Zemes pārvaldības likums"

TA-2271 ____________________________________

(E.Kāpostiņš, E.Dreimane, J.Piešiņš, E.Sprūdžs, A.Pabriks, S.Sproģe, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. saskaņot likumprojekta 10.panta pirmās daļas 1.punktu ar Latvijas Pašvaldību savienību;
2.2. saskaņot ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu likumprojekta 11.panta pirmās daļas 1.punktu jautājumā par deleģējumu;
2.3. saskaņot ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu no juridiskās tehnikas viedokļa jautājumu par likumprojektā iekļaujamā normatīvā regulējuma apjomu, kas saistīts ar zemes reformas pabeigšanas jautājumiem un rezerves zemes fondu;
2.4. saskaņoto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" (TA-2229), likumprojektu "Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" (TA-2227), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" (TA-2078) un likumprojektu "Grozījumi Zemes ierīcības likumā" (TA-2235).
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"

TA-2229 ____________________________________

(E.Kāpostiņš, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Zemes pārvaldības likums" (TA-2271), likumprojektu "Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" (TA-2227), likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" (TA-2078) un likumprojektu "Grozījumi Zemes ierīcības likumā" (TA-2235).
 

Sēdi slēdz plkst. 11.10


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību