Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 38

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.38

2013.gada 14.oktobrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs, kultūras ministra pienākumu izpildītājs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

-

A.Biruma

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

U.Auniņa-Naumova

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietā - Asdministrācijas vadītājs

-

G.Kauliņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kontroles daļas vadītājs

-

J.Gustiņš

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

S.Šķiltere

Ģenerālprokuratūras prokurore - E.Jurkjāne

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietnieks tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītājs

-

S.Voldiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Informatīvais ziņojums "Par situāciju dzīvesvietas deklarēšanas jomā"

TA-2640 ____________________________________

(J.Citskovskis, S.Šķiltere, L.Medina, D.Pavļuts, I.Circene, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. papildināt informatīvo ziņojumu un attiecīgi Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar regulējumu, kas paredz, ka iedzīvotājam tiek dota iespēja aizliegt savā dzīvesvietas adresē deklarēt trešās personas, kā arī reģistrēt kapitālsabiedrības bez to piekrišanas, kas tiek apliecināta vai nu ar savu klātbūtni, notariāli apstiprinātu piekrišanu, vai elektroniski parakstītu piekrišanu, un regulējumu, kas paredz kārtību, kādā bezstrīdus kārtībā trešās personas tiek izdeklarētas, ja tās nepamatoti piedeklarējušās, kā arī ierosināma kapitālsabiedrības reģistrācijas anulēšana, ja tā nepamatoti reģistrējusies dzīvesvietas adresē;
2.2. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.1.apakšpunktu, ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības ierosinājumu, ka regulējums attiecināms arī uz dzīvojamo telpu grupām;
2.3. precizēto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguves kārtību, šo zināšanu saturu un apjomu"

TA-2877 ____________________________________

(I.Jaunzeme, L.Liepiņa, L.Medina, I.Viņķele, B.Bašķere, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. saskaņot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punkta redakciju ar Izglītības un zinātnes ministriju jautājumā par moduļu saturu, atkārtoti izvērtēt nepieciešamību obligātai moduļu apgūšanai pedagogiem, kā arī paredzēt, ka grozījumi regulējumā izstrādājami līdz 2014.gada 1.augustam;
2.2. ņemot vērā, ka apmācības organizējamas Iekšlietu ministrijai, Tieslietu ministrijai un Ģenerālprokuratūrai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, attiecīgi precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un anotāciju, kā arī, ja nepieciešams, noteikumu projektu;
2.3. saskaņoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, precizēto anotāciju un, ja nepieciešams, noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Tieslietu ministrijai līdz jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta sēdē iesniegt Valsts kancelejā salīdzinošu informāciju par Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 13.decembra direktīvas 2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2004/68/TI ieviešanas procedūrām un finansēšanas risinājumiem Lietuvā un Igaunijā.
 

Papildus iekļautie jautājumi

3.§

Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu palielināšanu Iekšlietu ministrijai 2014.–2016.gadam"

TA-2952 ____________________________________

(R.Kozlovskis, I.Stepanova, A.Matīss, E.Upīte, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iekšlietu ministra un Finanšu ministrijas pārstāves sniegto informāciju par papildu plānojamiem valsts pamatbudžeta ieņēmumiem un nepieciešamo finansējumu Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu funkciju veikšanas nodrošināšanai.
2. Iekšlietu ministrijai priekšlikumus izdevumu apjoma palielināšanai Iekšlietu ministrijai saskaņot ar Finanšu ministriju, priekšlikumus par papildu finansējumu atlīdzības jautājumu risināšanai saskaņot arī ar Valsts kanceleju, un saskaņotos priekšlikumus iesniegt Finanšu ministrijā līdz 2013.gada 18.oktobrim vienlaikus ar citiem priekšlikumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
3. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Iekšlietu ministriju un Finanšu ministriju izvērtēt priekšlikumu Autoceļu lietošanas nodevas administrēšanas funkciju segt no soda naudas ieņēmumiem, un, ja tiek panākta vienošanās, Iekšlietu ministrijai attiecīgus priekšlikumus iesniegt Finanšu ministrijā līdz 2013.gada 18.oktobrim vienlaikus ar citiem priekšlikumiem likumprojektam "Par valsts budžetu 2014.gadam" un likumprojektam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.50


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību