Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 40

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.40

2013.gada 4.novembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Dreģe

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietnieks tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītājs

-

S.Voldiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu""

TA-2005 ____________________________________

(J.Pūce, J.Dzenis, O.Karčevskis, D.Znatnajs, V.Blaus, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. izstrādāt alternatīvu risinājuma modeli biodegvielas patēriņa pieauguma veicināšanai, kas neparedz obligātā biodīzeļdegvielas piejaukuma palielināšanu fosilajai dīzeļdegvielai līdz 6,5-7 tilpumprocentiem, bet tomēr nodrošina noteikto mērķi attiecībā uz atjaunojamās enerģijas īpatsvaru transporta nozarē un atjaunojamās enerģijas izmantošanas pienākumu. Izvērtēt alternatīvus fiskāli neitrālus risinājumus nodokļu politikai, kas piemērojama tīrai biodegvielai vai fosilai degvielai un biodegvielas sajaukumam, kā arī citu Eiropas Savienības valstu praksi Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK 3.panta 4.punkta ieviešanā;
2.2. šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minēto alternatīvo risinājuma modeli saskaņot ar Zemkopības ministriju un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi, ja nepieciešams, arī ar iesaistītajām ministrijām un nozares organizācijām, un attiecīgi precizēt noteikumu projektu;
2.3. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, nesaskaņošanas gadījumā - atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē;
2.4. izvērtēt Neste Oil 2013.gada 25.septembra vēstulē Nr.AD 292/2013 minēto, sagatavot konkrētus priekšlikumus un argumentāciju vēstulē minēto problēmu risinājumam un iesniegt tos Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību""

TA-2017 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai pēc šī protokola 1.paragrāfa 2.1.apakšpunktā minētā alternatīvā risinājuma modeļa saskaņošanas ar Zemkopības ministriju un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi, ja nepieciešams, arī ar iesaistītajām ministrijām un nozares organizācijām attiecīgi precizēt noteikumu projektu un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, nesaskaņošanas gadījumā - atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.819 "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību""

TA-3147 ____________________________________

(D.Pelēkā, I.Bišofa, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.35


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību