Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 41

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.41

2013.gada 11.novembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

V.Elksnis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kontroles daļas vadītājs

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktora vietnieks tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītājs

-

S.Voldiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

Koncepcijas projekts "Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepcija 2013.-2018.gadam"

TA-2634 ____________________________________

(D.Trofimovs, J.Garisons, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. precizēt rīkojuma projektu un koncepcijas projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas direktora konsultanta atzinumā minēto;
2.2. ņemot vērā Finanšu ministrijas priekšlikumu, precizēt koncepcijas projektu jautājumā par būvniecības izmaksām atbilstoši likumam "Par valsts budžetu 2014.gadam" un likumam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015., un 2016.gadam" un precizēto koncepcijas projektu saskaņot ar Finanšu ministriju;
2.3. ņemot vērā Aizsardzības ministrijas priekšlikumus, papildināt koncepcijas projekta 1.varianta 4.līmeņa 1.uzdevumā minētās institūcijas ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem kā vienu no starpresoru vienošanās pusēm un precizēt 5.1.2.sadaļu jautājumā par robežuzraudzībai paredzētajām sistēmām un precizēto koncepcijas projektu saskaņot ar Aizsardzības ministriju;
2.4. papildināt rīkojuma projektu ar jaunu punktu, paredzot, ka izmantojamām sistēmām ir jābūt savietojamām, nodrošinot datu savstarpēju apmaiņu, un precizēto rīkojuma projektu saskaņot ar Aizsardzības ministriju;
2.5. precizēto un saskaņoto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām"

TA-3258 ____________________________________

(S.Liepiņa, L.Šulca, L.Straujuma, A.Kiopa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu, iekļaujot noteikumu projekta 17., 18., 19., 20. un 21.punktā paredzēto regulējumu noslēguma jautājumos, ņemot vērā, ka bāzes finansējumu piešķir atbilstoši šim mērķim kārtējam gadam valsts budžetā piešķirtam kopējam finanšu resursu apmēram, precizēt anotācijas III daļas 1.punktu, norādot avotus, no kuriem tiek segti izdevumu un precizēto noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju;
2.2. kopīgi ar Zemkopības ministriju atkārtoti izvērtēt Zemkopības ministrijas atzinumā minētos iebildumus, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt noteikumu projektu un saskaņot to ar Zemkopības ministriju;
2.3. saskaņoto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai atkarībā no saskaņotā noteikumu projekta saņemšanas sagatavot to izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 12.novembra vai 19.novembra sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.00


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

E.Upīte

Skatīt darba kārtību