Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 43

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.43

2013.gada 2.decembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kontroles daļas vadītājs

-

J.Gustiņš

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

S.Šķiltere

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attštības plānošanas dokumentu projekti

1.§

Koncepcijas projekts "Oficiālās elektroniskās adreses koncepcija"

TA-638 ____________________________________

(J.Citskovskis, J.Bordāns, L.Medina, U.Bisenieks, T.Trubača, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju;
2.2. saskaņoto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi""

TA-2660 ____________________________________

(L.Medina, S.Šķiltere, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu atbilstoši šī protokola 3.§;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"" (TA-3202).
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi""

TA-3202 ____________________________________

(L.Medina, S.Šķiltere, M.Bērziņa, M.Lazdovskis, J.Vītols, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu, paredzot normatīvo regulējumu, kas nosaka, ka gadījumos, kad vairāku zemes vienību robežplāni ir cauraukloti un sašūti kopā ar vienu titullapu, bet kāda no zemes vienībām tiek uzmērīta no jauna, šajā juridiskajā dokumentā anulējams tikai tas robežplāns, kurš tiek izmainīts, neliekot kamerāli pārzīmēt pārējās zemes vienības;
2.2. precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka privātpersona plānu pārzīmēšanai var izvēlēties Valsts zemes dienesta vai mērnieka sniegtos pakalpojumus;
2.3. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"" (TA-2660).
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""

TA-3206 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2013.gada 2.decembra vēstulē Mr.03-05/4743 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Satiksmes ministrijai iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumu par likumprojekta turpmāko virzību.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.50


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību