Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 10

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.10

2014.gada 10.martā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidente

 -

 L.Straujuma

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministre

-

B.Broka

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Cilinskis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Kucina

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja vietā - Administrācijas vadītāja

-

E.Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

G.Lukstiņa

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Protokollēmuma projekts "Par pievienošanos Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Somijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministrijas un Zviedrijas Karalistes valdības Saprašanās memorandam par Eiropas Savienības rīcībā nododamās Daudznacionālās kaujas grupas izveides un darbības principiem"

TA-431 ____________________________________

(S.Vistiņa, L.Medina, L.Straujuma)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 11.marta sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

2.§

Pamatnostādņu projekts "Vides politikas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam"

TA-436 ____________________________________

(E.Cilinskis, A.Ozola, K.Ancāne, A.Ozols, G.Lukstiņa, B.Bāne, V.Dombrovskis, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu, pamatnostādņu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. kopīgi ar Finanšu ministriju papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu:
2.1.1. ar uzdevumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt Eiropas Komisijas nosacījumu izpildi attiecībā uz Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem vides jomā un, ja nepieciešams, nodrošināt Vides politikas pamatnostādņu 2014.–2020.gadam aktualizēšanu atbilstoši Eiropas Komisijas izteiktajiem komentāriem;
2.1.2. paredzot nosacījumus, kad Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija var uzsākt specifisko atbalsta mērķa aktivitāšu ieviešanu ūdenssaimniecības un plūdu risku pārvaldības jomā pirms Ūdens apsaimniekošanas likumā noteiktās upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu laika periodam no 2016. līdz 2021.gadam apstiprināšanas;
2.1.3. paredzot, ka jautājums par papildus nepieciešamo finansējumu ūdessaimniecības sakārtošanai apdzīvotajās vietās ar CE<2000 izskatāms Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" sagatavošanas procesā;
2.2. kopīgi ar Zemkopības ministriju pamatnostādņu projektā:
2.2.1. paredzēt uzdevumu izstrādāt rezultatīvo rādītāju dabas aizsardzības un saimniecisko interešu līdzsvarotības noteikšanai;
2.2.2. precizēt pasākumu jautājumā par oglekļa uzkrāšanas nodrošināšanu meža zemēs;
2.3. saskaņot ar Latvijas Pašvaldību savienību pamatnostādņu projektā finanšu avotu statistisko datu savākšanai un apkopošanai par mājsaimniecībās izmantotajiem siltumenerģijas avotiem;
2.4. redakcionāli savstarpēji saskaņot pamatnostādņu projektā paredzētos uzdevumus ar Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra sēdē (Prot. Nr.12 33.§) dotajiem uzdevumiem;
2.5. precizēto un saskaņoto rīkojuma projektu, pamatnostādņu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.30


Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore
Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību