Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 13

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.13

2014.gada 31.martā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidente

 -

 L.Straujuma

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministre

-

B.Broka

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Šņucins

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

-

E.Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

-

V.Reitere

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu slēgšanas, šo līgumu izpildes kontroles un neizpirktās zemes nodošanu pašvaldības īpašumā uzdevuma deleģēšanu"

TA-455 ____________________________________

(A.Zitcere, B.Broka, L.Medina, L.Straujuma)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju atkārtoti izvērtēt jautājumu par atbildīgo ministriju, kuras funkcionālā pārraudzībā attiecībā uz noteikumu projektā paredzēto valsts pārvaldes deleģēto uzdevuma izpildi atradīsies valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija "Altum""".
 
2.§
Informatīvais ziņojums "Par situāciju dzīvesvietas deklarēšanas jomā"

TA-2640 ____________________________________

(J.Citskovskis, L.Medina, V.Reitere, B.Broka, E.Turka, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Iekšlietu ministrijai saskaņot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3.punktu ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību un saskaņoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc saskaņotā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas.
 

Papildus iekļautie jautājumi

3.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par būvinspektoriem"

TA-283 ____________________________________

(J.Spiridonovs, I.Oša, J.Piešiņš, V.Dombrovskis, A.Matīss, M.Riekstiņš, R.Gultnieks, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta 4.punkta redakciju ar Satiksmes ministriju, paredzot regulējuma izņēmumu attiecībā uz dzelzceļa nozari;
2.2. organizēt starpinstitūciju sanāksmi ar Latvijas Pašvaldību savienību un biedrību "Latvijas Būvinspektoru un būvuzraugu asociācija", lai atkārtoti izvērtētu noteikumu projektā paredzēto normatīvo regulējumu, un ja nepieciešams, attiecīgi precizēt noteikumu projektu;
2.3. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Latvijas Būvniecības padomes izveidošanas un darbības kārtība"

TA-633 ____________________________________

(J.Spiridonovs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Latvijas Pašvaldību savienību jautājumā par Latvijas Pašvaldību savienības dalību Latvijas Būvniecības padomē;
2.2. noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 2014.gada 2.aprīļa sēdē;
2.3. saskaņoto noteikumu projektu pēc tā izskatīšanas organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumos Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"""

TA-634 ____________________________________

(J.Spiridonovs, L.Straujuma)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 8.aprīļa sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.55


Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore
Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību