Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 14

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.14

2014.gada 7.aprīļī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidente

 -

 L.Straujuma

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministre

-

B.Broka

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

E.Palma-Jansone

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

-

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās,Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja 

-

I.Gailīte

Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāve

-

I.Kiukucāne

Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis

-

J.Piešiņš

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

 

-

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu slēgšanas, šo līgumu izpildes kontroles un neizpirktās zemes nodošanas pašvaldības īpašumā uzdevuma deleģēšanu"

TA-455 ____________________________________

(A.Zitcere, B.Broka, E.Kāpostiņš, M.Lazdovskis, B.Bāne, I.Liepa, L.Medina, L.Straujuma)

Finanšu ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju un Tieslietu ministriju sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 8.aprīļa sēdē juridiski pamatotu risinājumu iespējai deleģēt valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Attīstības finanšu institūcija ALTUM" Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā minēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi un attiecīgi par to saņemt finansējumu.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcijas akceptēšanu"

TA-594 ____________________________________

(L.Rituma, L.Eņģele, A.Lukšēvics, A.Matīss, S.Jakušonoka, R.Naudiņš, G.Smilga, R.Vējonis, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Satiksmes ministrijai līdz jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta sēdē organizēt atkārtotu tikšanos ar Vides konsultatīvo padomi un biedrību "Koalīcija dabas un kultūras mantojuma aizsardzībai", lai vēlreiz izvērtētu rīkojuma projektā paredzēto regulējumu, un iesniegt Valsts kancelejā informāciju par tikšanās rezultātiem.
 
3.§
Noteikumu projekts "Vispārīgie būvnoteikumi"

TA-644 ____________________________________

(J.Spiridonovs, L.Medina, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis, E.Rožulapa, M.Bērziņa, E.Dreimane, J.Piešiņš, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. atkārtoti redakcionāli saskaņot noteikumu projektu ar Tieslietu ministriju;
2.3. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Latvijas Arhitektu savienību;
2.4. pēc tam, kad Saeimā ir pieņemts lēmums par izmaiņām Būvniecības likuma spēkā stāšanās datumā, izvērtēt nepieciešamību aktualizēt noteikumu projektā ietverto regulējumu;
2.5. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Ēku būvnoteikumi"

TA-640 ____________________________________

(J.Spiridonovs, L.Medina, I.Oša, B.Broka, E.Rožulapa, M.Reders, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. atkārtoti saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Tieslietu ministriju, Latvijas Arhitektu savienību un valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi";
2.2. pēc tam, kad Saeimā ir pieņemts lēmums par izmaiņām Būvniecības likuma spēkā stāšanās datumā, izvērtēt nepieciešamību aktualizēt noteikumu projektā ietverto regulējumu;
2.3. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Dzelzceļa būvnoteikumi"

TA-639 ____________________________________

(M.Liniņš, L.Medina, J.Spiridonovs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. terminoloģiski saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Tieslietu ministriju,
2.2. pēc tam, kad Saeimā ir pieņemts lēmums par izmaiņām Būvniecības likuma spēkā stāšanās datumā, izvērtēt nepieciešamību aktualizēt noteikumu projektā ietverto regulējumu;
2.3. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par būvdarbu veicēju un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"

TA-641 ____________________________________

(V.Dombrovskis, L.Straujuma)

Ņemot vērā ekonomikas ministra priekšlikumu, jautājumu izskatīt nākamajā Ministru kabineta komitejas sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.30
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore
Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību