Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 16

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.16

2014.gada 28.aprīļī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidentes vietā - satiksmes ministrs

 -

 A.Matīss

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Karlsbergs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Latvijas Darba devēju konfederācijas

-

P.Leiškalsn

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

-

I.Dundure

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā"

TA-886 ____________________________________

(R.Vesere, I.Eglītis, D.Šatrovska, A.Matīss)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta 45.punkta redakciju ar Ekonomikas ministriju;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība"" (2013-TA-887).
 
2.§
Noteikumu projekts "Dabas datu pārvaldības sistēmas uzturēšanas, datu aktualizācijas un informācijas aprites kārtība"

TA-687 ____________________________________

(D.Šatrovska, J.Sprūds, A.Matīss)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt anotāciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu""

TA-449 ____________________________________

(S.Līviņa, P.Leiškalns, P.Apinis, A.Stirna, J.Krastiņa, O.Faļenkova, K.Serjapins, L.Cipule, A.Matīss)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. iesniegt likumprojektu Ekonomikas ministrijai, lai to tālāk iesniegtu Eiropas Komisijā izvērtēšanai;
2.2. pēc likumprojekta saskaņošanas ar Eiropas Komisiju iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

4.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""

TA-818 ____________________________________

(I.Druviete, E.Papule, S.Liepiņa, J.Plūme, D.Melbārde, E.Upīte, I.Dundure, A.Matīss)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju par paveikto pedagogu darba samaksas sistēmas uzlabošanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. atbilstoši sēdē izteiktajiem iebildumiem precizēt noteikumu projektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta redakciju, saskaņot to ar Kultūras ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kanceleju (Valsts pārvaldes attīstības departamentu);
2.2. saskaņoto noteikumu projektu, tā anotāciju ar aprēķiniem par pedagogu kvalitātes pakāpju, kuras iegūtas pēc ESF projekta pabeigšanas, piemaksu ieviešanai nepieciešamo kopējo finansējumu pa gadiem un sadalījumā pa iesaistītajām ministrijām (Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas un Tieslietu ministrijas) un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 2014.gada maija beigās.
3. Atzīmēt, ka noteikumu projekts 2014.gada maija beigās Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar noteikumu projektu "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība" (VSS-249).
4. Jautājumu par jaunās politikas iniciatīvas (piemaksas par kvalitātes pakāpēm, kuras iegūtas pēc ESF projekta pabeigšanas) uzsākšanu skatīt valsts budžeta 2015.gadam izstrādes procesā, kompleksi ar Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotās darba grupas jauna pedagogu darba samaksas modeļa izstrādei un OECD pētījuma ietvaros sagatavotajiem priekšlikumiem.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai""

TA-819 ____________________________________

(E.Papule, J.Plūme, I.Dundure, I.Druviete, A.Vilks, I.Raugze, G.Mačtams, S.Liepiņa, S.Bajāre, R.Vējonis, A.Matīss)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrijas norādīto trūkstošo finansējumu pedagogu darba samaksas nodrošināšanai 2014.gadā (līdz 1,2 milj. EUR apmērā) ir iespējams nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas budžetā paredzētā finansējuma ietvaros.
2. Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 01.05.00 "Dotācija privātajām mācību iestādēm" plānotais finansējums pedagogu darba samaksai privātajām izglītības iestādēm un valsts atbalsta nodrošināšanai privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un aukļu pakalpojumu apmaksai 2014.gadā ir 18, 1 milj. EUR, no kura izpilde 2014.gada 1. ceturksnī ir 2,5 milj. EUR. Prognozējamā gada izpilde pēc 1.ceturkšņa rezultātiem minētajā Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 2014.gadā ir 10 milj. EUR, līdz ar to, prognozējamais atlikums 2014.gadā ir 8,1 milj. EUR, no kura ir iespējams nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas norādīto trūkstošo finansējumu pedagogu darba samaksas nodrošināšanai pilnā apmērā. Līdzvērtīgs finansējums ir paredzēts Izglītības budžetā arī 2015.gadā, bet turpmākajos gados valsts līdzfinansējums šim mērķim nav paredzēts.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai:
3.1. sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēt izglītības un zinātnes ministres I.Druvietes priekšlikumu svītrot noteikumu projekta 4.punktā ietverto 11.prim punktu, kas sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.64 48.§) "Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem, kas tiks veikti, lai Izglītības un zinātnes ministrija būtiski uzlabotu finanšu līdzekļu plānošanu, finanšu sistēmas sakārtošanu un budžeta līdzekļu izlietošanas kontroli, aprēķinot un sadalot līdzekļus pedagogu darba samaksai turpmāk un par izveidojušos situāciju ar trūkstošo finansējumu 2013./2014. mācību gadā pedagogu darba samaksas nodrošināšanai privātajām izglītības iestādēm"" 5.6.apakšpunktā dotajam uzdevumam paredzēt pašvaldību izglītības iestādēs minimālo izglītojamo skaitu vienā klasē vispārējās vidējās izglītības programmas apguvei;
3.2. precizēt noteikumu projekta redakciju jautājumā par kvalitātes piemaksām pedagogiem, kuri kvalitātes pakāpi ieguvuši pēc ESF projekta pabeigšanas;
3.3. precizēto un ar Finanšu ministriju saskaņoto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4. Pēc Ministru kabineta doto uzdevumu izpildes un Valsts kontroles ziņojumā minēto ieteikumu, kuru ieviešana plānota 2014.gadā, ieviešanas Izglītības un zinātnes ministrijai nepieciešamības gadījumā atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta piecpadsmitajai daļai sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali starp resoriem pedagogu darba samaksas nodrošināšanai, pievienojot tam detalizētu trūkstošā finansējuma pedagogu darba samaksai pamatojumu. Par atlikušā finansējuma apmēra Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammā 01.05.00 "Dotācija privātajām mācību iestādēm" izlietojumu 2014.gadā un 2015.gadā lemt kontekstā ar šī protokola 4.§ minētajiem priekšlikumiem pedagogu darba samaksai.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.30


Ministru prezidentes vietā - satiksmes ministrs
Anrijs Matīss

Valsts kancelejas direktores vietā - Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību