Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 20

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.20

2014.gada 2.jūnijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidente

 -

 L.Straujuma

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministre

-

B.Broka

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

E.Pole

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietā - administrācijas vadītāja

-

E.Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis

-

P.Leiškalns

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomnieks

-

P.Barons

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Lomonosova ielā, Rīgā, pārdošanu"

TA-948 ____________________________________

(S.Lūse, L.Šulca, S.Liepiņa, S.Bajāre, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu, paredzot, ka Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 97.01.00 "Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana" bāzes izdevumi 2015.gadam un turpmāk ik gadu palielināmi tādā apmērā, lai kompensētu Izglītības un zinātnes ministrijas pašu (faktisko) ieņēmumu samazināšanos par nekustamo īpašumu objektu Lomonosova ielā 1 k-6, k-7 un k-14, Rīgā, iznomāšanu (minētie ieņēmumi tika izmantoti Izglītības un zinātnes ministrijas administratīvās ēkas Vaļņu ielā 2, Rīgā, uzturēšanas izdevumu segšanai, tajā skaitā maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem).
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktam attiecīgi precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projekta anotāciju un iesniegt tos Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta un anotācijas saņemšanas sagatavot rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-969 ____________________________________

(T.Trenko, L.Ūbele, B.Broka, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību un Tieslietu ministriju izvērtēt Latvijas Pašvaldību savienības priekšlikumus jautājumā par nodokļu likmju noteikšanas principiem (nosacījumiem);
2.2. ja nepieciešams, precizēt likumprojekta redakciju atbilstoši izvērtēšanas rezultātiem un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vai iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par likumprojekta turpmāko virzību.
 
3.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija sagatavo un nosūta lēmumu par piekļuves ierobežošanu Latvijas Republikā nelicencētu interaktīvo azartspēļu organizētāju interneta mājaslapām"

TA-1086 ____________________________________

(A.Kaļāne, T.Meisītis, Ģ.Ludeks, A.Vilks, E.Beļskis, A.Matīss, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.augustu;
2.2. precizēt anotāciju, papildinot ar izvērtējumu, kas apliecina, ka noteikumu projekts saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra instrukcijas Nr.1 "Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par tehnisko noteikumu projektiem" prasībām nav uzskatāms par tehnisku noteikumu projektu;
2.3. precizēto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"

TA-987 ____________________________________

(S.Līviņa, I.Šure, J.Dūklavs, G.Āboltiņš-Āboliņš, E.Sietiņsone-Zatlere, A.Matīss, V.Dombrovskis, G.Līdaka, L.Straujuma)

1. Ņemot vērā sēdes laikā izteiktos atšķirīgos viedokļus, likumprojekta izskatīšanu atlikt.
2. Veselības ministrijai:
2.1. atkārtoti organizēt tikšanos ar iesaistītajām organizācijām, lai vēlreiz izdiskutētu visu pušu iebildumus, priekšlikumus un pretargumentāciju, un, ja iespējams, rastu kompromisu par likumprojekta turpmāko virzību;
2.2. atbilstoši tikšanās rezultātiem iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par likumprojekta turpmāko virzību.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.55


Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību