Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 21

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.21

2014.gada 16.jūnijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidente

 -

 L.Straujuma

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministre

-

B.Broka

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

-

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


LPeinberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami maksājumi valsts pamatbudžetā par valsts stratēģiskās infrastruktūras izmantošanu un izlietojami iegūtie finanšu līdzekļi"

TA-1036 ____________________________________

(A.Zariņš, M.Lazdovskis, K.Ozoliņš, K.Leiškalns, A.Matīss, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai precizēt noteikumu projekta 10.punktu, paredzot, ka maksājumi novirzāmi pasākumiem, kas uzlabo kopējā Latvijas tranzīta koridora konkurētspēju, saskaņot projektu ar Ekonomikas ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Medību noteikumi"

TA-1029 ____________________________________

(A.Ozols, L.Medina, I.Džonsone, R.Vējonis, E.Rinkēvičs, B.Broka, A.Zariņš, J.Dūklavs, H.Barviks, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta un anotācijas tekstu, ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumus, to skaitā: skaidri formulēt regulējumu attiecībā uz normām, kas skar Administratīvā procesa likumu; 42.punktā nedublēt likuma normas; konkretizēt 108. un 109.punktā minētās atsauces uz normatīvajiem aktiem;
2.2. sadarbībā ar Tieslietu ministriju atkārtoti izvērtēt jautājumu par pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā Valsts meža dienests izslēdz zemes vienību vai tās daļu no medību iecirkņu reģistra, un par atbilstīgo regulējumu, attiecīgi precizēt anotāciju un, ja nepieciešams, noteikumu projektu;
2.3. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kurā uzdot Zemkopības ministrijai
paredzēt iespēju ar 2016.gadu iesniegt izmantotās medību atļaujas un to saturošos datus Valsts meža dienestā elektroniski tiešsaistes režīmā;
2.4. noteikumu projektu un tā anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un kopā ar sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

3.§

Likumprojekts "Psihologu likums"

TA-1250 ____________________________________

(V.Vesperis, V.Čerņavskis, R.Vējonis, I.Gailīte, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Pārresoru koordinācijas centram:
2.1. papildināt likumprojektu, 4.pantā kā psihologu darbības jomu paredzot arī militāro psiholoģiju;
2.2. precizēt un papildināt likumprojekta anotāciju atbilstoši Valsts kancelejas priekšlikumiem;
2.3. sagatavot likumprojektu "Par grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām"" un saskaņot to ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju;
2.4. iesniegt precizēto likumprojektu un tā anotāciju, kā arī likumprojektu "Par grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām"" Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu "Psihologu likums" vienlaikus ar likumprojektu "Par grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām"" un likumprojektu "Grozījums likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"" (TA-1251) izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.78 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā-atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai"" nolikums"

TA-1273 ____________________________________

(I.Prūse, A.Matīss, L.Straujuma)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām""

TA-1303 ____________________________________

(G.Silovs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai steidzami precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā Finanšu ministrijas atzinumu, un iesniegt precizēto noteikumu projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija sēdē vienlaikus ar Ministru kabineta rīkojuma projektu "Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā" (TA- 1305).
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.280 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.2.apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai"""

TA-1304 ____________________________________

(G.Silovs, L.Straujuma)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.00


Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore
Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību