Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 23

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.23

2014.gada 7.jūlijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidente

 -

 L.Straujuma

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministre

-

B.Broka

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks - departamenta direktors

-

E.Martinsons

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Kalniņš

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

-

E.Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Šnore

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece

-

R.Osvalde

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

-

I.Gailīte

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Milenberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

Plāna projekts "Pamatnostādņu "Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam" īstenošanas plāns 2014.gadam"

TA-1341 ____________________________________

(I.Jaunzeme, I.Druviete, D.Bīlmanis, U.Augulis, P.Leiškalns, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. precizēt plāna projekta 1.1.2.1. un 3.1.3.4.pasākuma aili "Atbildīgā institūcija", paredzot Labklājības ministriju par atbildīgo institūciju pasākumu īstenošanai saistībā ar grozījumiem Invaliditātes likumā, savukārt Izglītības un zinātnes ministriju par atbildīgo institūciju pasākumu īstenošanai saistībā grozījumiem Augstskolu likumā, un precizēto plāna projektu saskaņot ar Izglītības un zinātnes ministriju;
2.2. precizēt plāna projekta aili "Izpildes termiņi", ņemot vērā, ka atsevišķi plāna projektā minētie pasākumi jau ir izpildīti;
2.3. rīkojuma projektu un saskaņoto plāna projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pensijas apmēra pārskatīšanu"

TA-1351 ____________________________________

(I.Jaunzeme, P.Leiškalns, U.Augulis, L.Straujuma)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Labklājības ministrijai noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Namzinis" darbības izbeigšanu"

TA-337 ____________________________________

(L.Priedīte-Kancēviča, A.Matīss, I.Lipovska, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Atzīmēt, ka rīkojuma projekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Vaļņu ielā 30, ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežoto atbildību "Autotransporta direkcija" pamatkapitālā" (TA-338).
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Vaļņu ielā 30, ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežoto atbildību "Autotransporta direkcija" pamatkapitālā"

TA-338 ____________________________________

(L.Priedīte-Kancēviča, A.Matīss, I.Lipovska, N.Narvaišs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu, ka līdz brīdim, kamēr saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 9.maija rīkojumu Nr.319 "Par Valsts nekustamā īpašuma vienotās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju" nav tālāka risinājuma Satiksmes ministrijas nepārtrauktas darbības nodrošināšanas finansēšanai, valstij, Satiksmes ministrijas personā, piederošo nekustamo īpašumu Rīgā, Vaļņu ielā 30, nodot apsaimniekošanā valsts akciju sabiedrībai "Latvijas dzelzceļš".
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā šī protokollēmuma 1.punktu un precizēto rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju;
2.2. saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka rīkojuma projekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Namzinis" darbības izbeigšanu" (TA-337).
 

Sēdi slēdz plkst. 10.30


Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore
Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību