Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 28

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.28

2014.gada 25.augustā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidente

 -

 L.Straujuma

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Ģenerālprokuratūras pārstāvis

-

G.Doniks
Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Peinberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumnetu projekti

1.§

Koncepcijas projekts "Valsts policijas attīstības koncepcija"

TA-1481 ____________________________________

(R.Kozlovskis, J.Bekmanis, I.Jaunzeme, U.Augulis, I.Pētersone-Godmane, I.Ķuzis, G.Bērziņš, L.Medina, E.Siliņa, V.Dombrovskis, B.Bāne, P.Vilks, L.Straujuma)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu par koncepcijas projekta papildināšanu jautājumā par grozījumu sagatavošanu Kriminālprocesa likumā, skaidri norādot rīcību attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistāmi ar vardarbību ģimenē, un noziedzīgiem nodarījumiem pret nepilngadīgajiem.
3. Konceptuāli atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu par to, ka apcietināto un notiesāto personu konvojēšanas sistēmu nepieciešams sakārtot. Konceptuāli atbalstīt priekšlikumu turpmākajos gados izlīdzināt piemaksu sistēmas atšķirības Valsts policijas un Ieslodzījumu vietu pārvaldes darbiniekiem, kā arī atbalstīt priekšlikumu atkārtoti izvērtēt pārņemamo konvojēšanas funkciju apjomu un pārņemšanas termiņus, ņemot vērā pieejamos finanšu resursus.
4. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu svītrot no koncepcijas projekta norādes par Tieslietu ministrijai nododamā objekta Rīgā, Laktas ielā Nr.6, apsardzības pienākumu, un šo jautājumu Iekšlietu ministrijai un Tieslietu ministrijai izvērtēt atsevišķi.
5. Pieņemt zināšanai Pārresoru koordinācijas centra vadītāja piezīmi, ka koncepcijas projektā nav pietiekami atspoguļoti cilvēkresursu attīstības jautājumi.
6. Pieņemt zināšanai, ka pirms rīkojuma projekta un koncepcijas projekta izskatīšanas Ministru kabineta sēdē Ministru prezidente ar iekšlietu ministru atsevišķi pārrunās jautājumu par Valsts policijas darbinieku līdzšinējo motivācijas sistēmu un iespējām to grozīt.
7. Iekšlietu ministrijai precizēt rīkojuma projektu un koncepcijas projektu, ņemot vērā šo protokollēmumu, saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru, un iekšlietu ministram iesniegt precizēto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu Valsts kancelejā diskusijas turpināšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.10


Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore
Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību