Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 34

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.34

2014.gada 13.oktobrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidente

 -

 L.Straujuma

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

-

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

S.Voldiņš

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

E.Pole

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

Ā.Adlers

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

-

A.Salmiņš

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Iebildumi par Ministru kabineta komitejas sēdes protokolu

1.§

Par Ministru kabineta komitejas 2014.gada 6.oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.33 1.§ "Koncepcija par valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību, kapitālsabiedrību, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, un kapitālsabiedrību, kurās vienas vai vairāku valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, dāvinājumu (ziedojumu) politikas uzlabošanu"

TA-956 ____________________________________

(I.Šņucins, E.Dreimane, L.Straujuma)

Izdarīt grozījumu Ministru kabineta komitejas 2014.gada 6.oktobra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.33 1.§ "Koncepcija par valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību, kapitālsabiedrību, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, un kapitālsabiedrību, kurās vienas vai vairāku valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, dāvinājumu (ziedojumu) politikas uzlabošanu" un izteikt 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.1. precizēt koncepcijas projektu, tai skaitā atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktam, un atkārtoti saskaņot to ar Satiksmes ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas darba devēju konfederāciju, Latvijas Pilsonisko aliansi, kā arī citām iesaistītajām ministrijām un institūcijām;".
 

Tiesību aktu projeki

2.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas""

TA-2288 ____________________________________

(I.Oša, A.Salmiņš, I.Šņucins, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības 2014.gada 10.oktobra vēstulē Nr.1020142922/A2137 minēto;
2.2. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktu, paredzot, ka minētie grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" izskatāmi valsts budžeta 2015.gadam likumprojektu paketē;
2.3. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu""

TA-2303 ____________________________________

(I.Oša, A.Salmiņš, S.Mertena, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai papildināt noteikumu projekta anotāciju atbilstoši Tieslietu ministrijas iebildumam un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.25


Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore
Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību