Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 38

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.38

2014.gada 10.novembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidente

 -

 L.Straujuma

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks
Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kontroliere

-

E.Krūmiņa

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

G.Kurme

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījumi Operatīvās darbības likumā"

TA-758 ____________________________________

(R.Kozlovskis, V.Vītoliņš, E.Rinkēvičs, I.Stepanova, L.Medina, Ē.Kalnmeiers, I.Masaļskis, J.Stukāns, B.Bāne, L.Straujuma)

1. Jautājumu turpināt izskatīt nākamajā Ministru kabineta komitejas sēdē.
2. Ārlietu ministrijai lūgt Ministru kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās viedokli par sagatavoto likumprojektu un iesniegt to Valsts kancelejā līdz 2014.gada 21.novembrim.
3. Atzīmēt, ka Ministru prezidente aicina iekšlietu ministru sekot likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2015.-2017.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" sagatavošanas procesam, lai likumprojektā paredzētajam regulējumam būtu paredzēts arī nepieciešamais finansējums.
 

Papildus iekļautie jautājumi

2.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi"

TA-2603 ____________________________________

(J.Dūklavs, K.Pļaskota, T.Trubača, A.Ozols, J.Reirs, D.Reizniece-Ozola, L.Medina, D.Lucaua, A.Ozols, G.Kurme, E.Upīte, L.Straujuma)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai divu nedēļu laikā:
2.1. kopīgi ar Tieslietu ministriju izvērtēt priekšlikumu novadu pašvaldības komisijas sastāvā iekļaut Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru kā tiešās pārvaldes institūciju pārstāvjus (likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 30.prim pants) un, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt noteikumu projekta redakciju un anotāciju;
2.2. paredzēt citus finansējuma avotus darījumu ar lauksaimniecības zemi administrēšanas komisijas darbības segšanai, neparedzot finansējuma piesaisti no valsts budžeta līdzekļiem;
2.3. atkārtoti saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Tieslietu ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību;
2.4. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, viedokļu nesaskaņošanas gadījumā - atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.50


Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore
Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību