Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 41

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.41

2014.gada 5.decembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidente

 -

 L.Straujuma

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Latvijas Pašvaldības savienības priekšsēdis

-

A.Jaunsleinis
Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore

-

L.Meņģelsone
Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Peinberga 

Sēdi sāk plkst.16.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2015.gada vienošanās un domstarpību protokola projekts

TA-2902 ____________________________________

(J.Plūme, A.Jaunsleinis, S.Liepiņa, S.Šķiltere, J.Reirs, G.Puķītis, I.Pētersone, I.Šņucins, A.Matīss, I.Jaunzeme, U.Augulis, D.Reizniece-Ozola, B.Bāne, M.Pūķis, L.Ūbele, L.Straujuma)

1. Pamatā atbalstīt Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2015.gada vienošanās un domstarpību protokola projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt šādas protokola projekta sadaļas:
2.1. sadaļā “Latvijas Pašvaldību savienības prasība par valsts budžeta transfertiem vidējā termiņā (2015.-2017.gads)” Satiksmes ministrijas jomā par pašvaldību autoceļiem (ielām) formulēt Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanos;
2.2. sadaļā "'Valsts budžeta transferti pašvaldībām" Satiksmes ministrijas jomā par pašvaldību autoceļiem (ielām) 2015.gadam formulēt Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanos;
2.3. sadaļā "Nozaru ministriju jautājumi" Zemkopības ministrijas jomā formulēt Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanos, ka Zemkopības ministrija sadarbībā ar iesaistītajām ministrijām izvērtē noteikumu piemērošanas praksi un līdz 2015.gada 31.martam iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu un, ja nepieciešams, priekšlikumus normatīvā regulējuma maiņai;
2.4. sadaļā "Nozaru ministriju jautājumi" Finanšu ministrijas jomā formulēt Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanos, paredzot:
2.4.1. Finanšu ministrijai izvērtēt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto normu attiecināšanu uz pašvaldībām un līdz 2015.gada 30.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu un, ja nepieciešams, sagatavot priekšlikumus normatīvā regulējuma maiņai;
2.4.2. Finanšu ministrijai līdz 2015.gada 30.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu, izvērtējot risinājuma variantus par bezīpašnieka un bezmantinieka mantas apzināšanas kārtību un to juridiskā statusa sakārtošanu. Pamatojoties uz informatīvā ziņojumā piedāvāto variantu, izstrādāt nepieciešamos normatīvo aktu projektus;
2.4.3. Finanšu ministrijai līdz 2015.gada 30.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu, izvērtējot risinājuma variantus par pašvaldību īpašumu iznomāšanas kārtību. Pamatojoties uz informatīvā ziņojumā piedāvāto variantu, izstrādāt nepieciešamos normatīvo aktu projektus;
2.4.4. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēt pašvaldībām nododamo Valsts ieņēmumu dienesta datu apjomu, kas ir tieši saistīti ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa un mikrouzņēmumu nodokli un nav pretrunā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Valsts ieņēmumu dienests nodrošinās Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādi saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 45.§) “Informatīvais ziņojums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieskaitīšanas kārtības maiņu”” 5.punktu;
2.5. sadaļā "Nozaru ministriju jautājumi" Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas jomā formulēt Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanos, ka Zemes pārvaldības likumā iekļauto regulējumu par jūras piekrastes nodošanu pašvaldību valdījumā varēs piemērot pēc atbilstošu Ministru kabineta noteikumu izstrādes un pieņemšanas 2015.gadā. Līdz ar to pašvaldības šīs teritorijas faktiski iegūs valdījumā 2016.gadā. Jautājums par iespējām nodrošināt pašvaldībām nepieciešamo finansējumu jūras piekrastes apsaimniekošanai apspriežams 2015.gadā un skatāms, izstrādājot likumprojektu „Par valsts budžetu 2016.gadam”;
2.6. sadaļā "Nozaru ministriju jautājumi" Ekonomikas ministrijas un Labklājības ministrijas jomā formulēt Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanos, ka atbildīgās ministrijas izstrādās grozījumus likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, nosakot, ka bērnam bārenim, saskaņojot ar savas deklarētās dzīvesvietas pašvaldību, ir tiesības izvēlēties sev mājokli jebkurā administratīvajā teritorijā.
3. Zemkopības ministrijai kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību turpināt diskusiju, lai rastu risinājumu jautājumā par pašvaldībām un valstij piekritīgajās zemēs meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas vai renovācijas atbalsta intensitātes noteikšanu.
4. Pieņemt zināšanai, ka jautājumā par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem pašvaldību budžetos vidējā termiņā (2015.-2017.gadam) un 2015.gadam nav panākta Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās.
5. Finanšu ministrijai precizēt Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2015.gada vienošanās un domstarpību protokola projektu atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam līdz tā izskatīšanai Latvijas Pašvaldību savienības domes sēdē.
6. Finanšu ministrijai, ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības domes sēdē nolemto, iesniegt Valsts kancelejā parakstīšanai sagatavoto Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2015.gada vienošanās un domstarpību protokola projektu.

 

Sēdi slēdz plkst. 17.50


Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora vietā -

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja
Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību