Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 4

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.4

2015.gada 2.februārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidente

 -

 L.Straujuma

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Skujiņa

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres pienākumu izpildītāja

-

E.Papule

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāres vietniece

-

E.Pole

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

S.Sproģe

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

Koncepcijas projekts "Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu attīstības koncepcija"

TA-3083 ____________________________________

(D.Melbārde, M.Seile, E.Šadris, G.Arāja, B.Bāne, U.Lielpēters, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto koncepcijas projektu un rīkojuma projektu.
2. Kultūras ministrijai:
2.1. papildināt koncepcijas projektu ar izvērtējumu par izglītības iestāžu infrastruktūrā iepriekš veiktajiem ieguldījumiem un precizēto koncepcijas projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, kā arī kopīgi ar Finanšu ministriju sasvstarpēji saskaņot rīkojuma projekta 3.punktu un koncepcijas projekta 3.pielikumu jautājumā par nepieciešamo valsts budžeta finansējumu profesionālajiem izglītības kompetences centriem 2015.gadā;
2.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot pieņemt zināšanai, ka Kultūras ministrija atbalsta Valmieras Mākslas vidusskolas un Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas "Saules skola" vēlēšanos saņemt profesionālās izglītības kompetences centra statusu;
2.3. saskaņoto koncepcijas projektu un rīkojuma projektu, un sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem turpmākai Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijas īstenošanai"

TA-3168 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2015.gada 2.februāra vēstulē Nr.7-2-02/603 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 

Papildus iekļautie jautājumi

3.§

Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai"

TA-212 ____________________________________

(J.Dūklavs, L.Jansone, S.Sproģe, K.Gerhards, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvju izteiktos viedokļus.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. organizēt atkārtotu diskusiju ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjiem un Zivsaimniecības konsultatīvo padomi, lai saskaņotu viedokli par noteikumu projekta 3.2.apakšpunktā paredzēto vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritoriju un 7.1.apakšpunktā paredzēto kritēriju iedzīvotāju skaitam;
2.2. papildināt anotāciju ar informāciju par paredzamo finansējumu vietējās attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās;
2.3. informāciju par diskusijas rezultātiem, ja nepieciešams, attiecīgi precizēto noteikumu projektu un precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.40


Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore
Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību