Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 19

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.19

2015.gada 13.jūlijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - ārlietu ministrs

 -

 

E.Rinkēvičs

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

-

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres pienākumu izpildītāja

-

E.Papule

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Kucina

Veselības ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

-

E.Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Šnore

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

S.Šķiltere

Valsts kancelejas direktore

-

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta juriskonsults

-

V.Sidorenkovs

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Noteikumu projekts "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi"

TA-1352 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, H.Baranovs, S.Šķiltere, J.Spiridonovs, I.Vircavs, E.Rinkēvičs)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta 38.punktu atbilstoši Aizsardzības ministrijas (Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras) priekšlikumam;
2.2. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Ekonomikas ministrijai līdz 2015.gada 1.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Būvniecības informācijas sistēmas noteikumu ieviešanas gaitu;
2.3. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu"

TA-1366 ____________________________________

(T.Vectirāns, I.Ošenieks, K.Godiņš, E.Rinkēvičs)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.38 "Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība""

TA-1254 ____________________________________

(J.Feldmane, E.Rinkēvičs)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai iesniegt Valsts kancelejā Mērsraga novada domes sagatavoto informāciju par pašvaldībai nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem peldvietas uzturēšanai.
3. Valsts kancelejai pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētās informācijas saņemšanas noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

4.§

Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi"

TA-1444 ____________________________________

(M.Seile, A.Kiopa, D.Melbārde, G.Belēvičs, A.Teikmanis, A.Rostovskis, I.Bergs, I.Vanaga, J.Bernāts, E.Petrovska, A.Baumanis, O.Judrups, B.Ramiņa, A.Rauhvargers, I.Braunfelde, E.Rinkēvičs)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. papildināt noteikumu projekta 3.punktā paredzētās Kvalitātes nodrošināšanas padomes sastāvu ar Latvijas ārstu biedrības pārstāvi un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvi;
2.2. noteikumu projektā paredzēt, ka akreditācijas un studiju programmu licencēšanas procesā bez balsstiesībām var piedalīties Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības deleģēts novērotājs;
2.3. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar jauniem punktiem:
2.3.1. paredzot, ka jautājums par nepieciešamo finansējumu augstskolu kārtējai akreditācijai izskatāms likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jaunajām politikas iniciatīvām;
2.3.2. atzīmējot, ka Izglītības un zinātnes ministrija 2016.gada sākumā iesniegs Ministru kabineta noteikumus par pilotakreditāciju;
2.4. saskaņot ar ieinteresētajiem nozares pārstāvjiem Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3.punkta redakciju par Augstskolu likuma grozījumu saturu;
2.5. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka Izglītības un zinātnes ministrija precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu lūgs izskatīt tuvākajā Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"

TA-1445 ____________________________________

(M.Seile, A.Kiopa, D.Melbārde, G.Belēvičs, A.Teikmanis, A.Rostovskis, I.Bergs, I.Vanaga, J.Bernāts, E.Petrovska, A.Baumanis, O.Judrups, B.Ramiņa, A.Rauhvargers, I.Braunfelde, E.Rinkēvičs)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi" (TA-1444) un noteikumu projektu "Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis" (TA-1446).
 
6.§
Noteikumu projekts "Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1446 ____________________________________

(M.Seile, A.Kiopa, D.Melbārde, G.Belēvičs, A.Teikmanis, A.Rostovskis, I.Bergs, I.Vanaga, J.Bernāts, E.Petrovska, A.Baumanis, O.Judrups, B.Ramiņa, A.Rauhvargers, I.Braunfelde, E.Rinkēvičs)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot uzdevumu Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2015.gada 30.decembrim sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu un priekšlikumus problēmas risināšanai, lai paātrinātu ārvalstīs iegūtā akadēmiskā grāda vai izglītības dokumenta ekspertīzi ("zaļā koridora" ieviešanas iespēja).
3. Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas.
4. Atzīmēt, ka Izglītības un zinātnes ministrija noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu lūgs izskatīt tuvākajā Ministru kabineta sēdē.
 
7.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā energoietilpīgi komersanti, kas darbojas apstrādes rūpniecībā, iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam"

TA-1355 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, A.Brutāns, E.Bērziņa, J.Spiridonovs, J.Dūklavs, A.Meņģelsons, U.Augulis, E.Rinkēvičs)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu variantā, kas paredz komersantam vienā pieslēguma vietā viena kalendārā gada ietvaros kritēriju par kopējā elektroenerģijas patēriņa slieksni noteikt 10 gigavatstundu (GWh) apjomā, un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta redakciju atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktā atbalstītajam variantam;
2.2. kopīgi ar Finanšu ministriju tehniski precizēt noteikumu projekta un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta redakciju;
2.3. precizēt noteikumu projekta un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta priekšlikumus;
2.4. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.00


Ministru prezidenta vietā - ārlietu ministrs
Edgars Rinkēvičs

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

Eva Upīte

Skatīt darba kārtību