Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 22

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.22

2015.gada 10.augustā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidente

 -

 L.Straujuma

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

E.Palma-Jansone

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres pienākumu izpildītāja

-

E.Papule

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks
Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore

-

L.Meņģelsone

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs

-

J.Endziņš

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

O.Kokāne

Valsts kancelejas direktore

-

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām""

TA-1599 ____________________________________

(J.Reirs, D.Pelēkā, A.Matīss, G.Belēvičs, D.Reizniece-Ozola, K.Godiņš, J.Endziņš, N.Krūzītis, I.Olafsone, L.Straujuma)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un lēmumu par noteikumu spēkā stāšanās termiņu pieņemt Ministru kabineta sēdē pēc noteikumu projekta saskaņošanas ar Eiropas Komisiju.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. kopīgi ar Satiksmes ministriju (jautājumā par autopārvadātāju sniegtajiem pakalpojumiem pasažieru pārvadāšanai) un Veselības ministriju (jautājumā par veselības aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem) izvērtēt tām piemērojamā apgrozījuma lielumu kases aparātus un kases sistēmas izmantošanai;
2.2. precizēto un ar Eiropas Komisiju saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka ministrijām līdz noteikumu projekta izskatīšanai Ministru kabineta sēdē no valsts budžeta līdzekļu izlietojuma aspekta jāizvērtē noteikumu ieviešanas izmaksas.
 
2.§
Konceptuāls ziņojums "Par Sociālās integrācijas valsts aģentūru"

TA-1620 ____________________________________

(U.Augulis, J.Reirs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju, atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu, paredzot, ka piedāvātā 2.risinājuma varianta īstenošana tiek uzsākta ar 2017.gadu, konceptuālo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokolllēmuma projektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. precizēt rīkojuma projektu un konceptuālo ziņojumu atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktam;
2.2. precizēto rīkojuma projektu, konceptuālo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokolllēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi"

TA-1573 ____________________________________

(U.Augulis, D.Rancāne, B.Bāne, S.Uzuliņa, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Labklājības ministrijai steidzami vienoties ar Finanšu ministriju jautājumā par finansējuma avotu noteikumos paredzētā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbība" īstenošanai un Labklājības ministrijai iesniegt Valsts kancelejā informāciju par vienošanās rezultātiem.
3. Valsts kancelejai pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētās informācijas saņemšanas noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi"

TA-1604 ____________________________________

(U.Augulis, D.Rancāne, B.Bāne, S.Uzuliņa, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Labklājības ministrijai steidzami vienoties ar Finanšu ministriju jautājumā par finansējuma avotu noteikumos paredzētā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanai un Labklājības ministrijai iesniegt Valsts kancelejā informāciju par vienošanās rezultātiem.
3. Valsts kancelejai pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētās informācijas saņemšanas noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Pedagogu darba samaksas un valsts finansējuma pedagogu darba samaksai aprēķināšanas un piešķiršanas noteikumi"

TA-1454 ____________________________________

(U.Augulis, M.Seile, G.Belēvičs, D.Melbārde, J.Reirs, D.Reizniece-Ozola, I.Vanaga, L.Meņģelsone, O.Kokāne, L.Straujuma)

1. Atzīmēt, ka noteikumu projekts tiks izskatīts Sadarbības padomes 2015.gada 10.augusta sēdē, kurā tiks pieņemts lēmums par tā turpmāko virzību.
2. Pieņemt zināšanai izglītības un zinātnes ministres sniegto prezentāciju.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.10


Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību