Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 24

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.24

2015.gada 24.augustā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - ārlietu ministrs

 -

 E.Rinkēvičs

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Dreģe

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres pienākumu izpildītāja

-

E.Papule

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Šnore
Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks
Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis

-

P.Leiškalns

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāves

-

L.Caune, E.Rītiņa

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieces

-

S.Šķiltere, L.Ūbele

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstība plānošanas dokumentu projekti

1.§

Konceptuāls ziņojums "Priekšlikumi diferencētā neapliekamā minimuma ieviešanai, kompleksi izvērtējot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus un darbaspēka nodokļu sloga mazināšanu"

TA-1749 ____________________________________

(I.Šņucins, P.Leiškalns, L.Caune, L.Ūbele, J.Reirs, D.Reizniece-Ozola, B.Bāne, E.Rītiņa, U.Augulis, E.Rinkēvičs)

1.Konceptuālo ziņojumu izskatīt Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes 2015.gada 26.augusta sēdē.
2. Finanšu ministrijai pēc konceptuālā ziņojuma izskatīšanas Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta ārkārtas 2015.gada 27.augusta sēdē (ja tāda tiks sasaukta) vai Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Noteikumu projekts "Konstatēto neatbilstību ziņošanas un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas kārtība Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā"

TA-1755 ____________________________________

(S.Ozola, S.Šķiltere, D.Trofimovs, J.Reirs, E.Rinkēvičs)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Latvijas Pašvaldību savienību, paredzot, ka regulējums par nokavējuma naudu nav attiecināms uz pašvaldībām;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība""

TA-1723 ____________________________________

(A.Ozola, N.Bergs, K.Gerhards, E.Rinkēvičs)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta 3.punktā ietvertā 31.1.1.apakšpunkta redakciju, paredzot ziņojumu iesniegšanu reizi ceturksnī, kā arī attiecīgi precizēt anotāciju;
2.2. precizēto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība""

TA-1780 ____________________________________

(K.Gerhards, E.Rinkēvičs)

Ņemot vērā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.10


Ministru prezidenta vietā - ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs
 

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību