Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 25

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.25

2015.gada 7.septembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidente

 -

 L.Straujuma

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

S.Šķiltere

Valsts kancelejas direktore

-

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

(2014) Koncepcijas projekts "Valsts policijas attīstības koncepcija"

TA-1481 ____________________________________

(R.Kozlovskis, Dz.Rasnačs, L.Medina, J.Bekmanis, A.Matīss, R.Fila, L.Straujuma)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. saskaņot ar Tieslietu ministriju koncepcijas projektu jautājumā par termiņiem, kādos Ieslodzījuma vietu pārvalde no Valsts policijas pārņem konvojēšanas funkciju, paredzot rīkojuma projekta 3.punktā uzdevumu izstrādāt šo funkciju pārņemšanas plānu;
2.2. precizēt rīkojuma projekta 5.punktu, paredzot uzdevuma izpildes termiņu 2016.gada 1.jūlijs;
2.3. saskaņoto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Koncepcijas projekts "Koncepcija par Nekustamā īpašuma valsts kadastra un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistēmas izveidi"

TA-1496 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, S.Šķiltere, U.Bisenieks, J.Vītols, I.Lukss, K.Gerhards, E.Baklāne-Ansberga, L.Straujuma)

1. Neatbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izvērtēt koncepcijas projektu no līdzekļu efektīvas izmantošanas viedokļa un tā atbilstību Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam;
2.2. kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un nozari pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām atkārtoti izvērtēt atbalstāmo variantu koncepcijas īstenošanai;
2.3. atbilstoši šī protokollēmuma 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētās izvērtēšanas rezultātiem koncepcijas projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē vai viedokļu saskaņošanas gadījumā - izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

3.§

Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"

TA-1732 ____________________________________

(A.Matīss, D.Reizniece-Ozola, E.Beļskis L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. precizēt likumprojektā ietverto regulējumu, paredzot, ka universālā pakalpojuma fondu vai citu finansēšanas un kompensācijas mehānismu Ministru kabinets izveido līdz 2017.gada 1.janvārim, kā arī attiecīgi precizēt anotāciju;
2.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar aicinājumu Tieslietu ministrijai, gatavojot atzinumu Ekonomikas ministrijas sagatavotajam tiesību akta projektam par elektronisko sakaru komersantam par universālā pakalpojuma saistību izpildes rezultātā radīto zaudējumu kompensēšanu, izmantojot sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" dividendes, ņemt vērā arī ar šo protokollēmumu atbalstītās izmaiņas Elektronisko sakaru likumā;
2.3. precizēto likumprojektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība""

TA-1780 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.800 "Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība""

TA-1744 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā Veselības ministrijas 2015.gada 3.septembra vēstulē Nr.01-08-17/3391 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība""

TA-1745 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā Veselības ministrijas 2015.gada 3.septembra vēstulē Nr.01-08-17/3391 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām""

TA-1746 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā Veselības ministrijas 2015.gada 3.septembra vēstulē Nr.01-08-17/3391 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""

TA-1747 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā Veselības ministrijas 2015.gada 3.septembra vēstulē Nr.01-08-17/3391 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.15


Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību