Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 26

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.26

2015.gada 14.septembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs

 -

 A.Matīss

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

E.Stiprais

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

A.Ozola

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kontroles daļas vadītājs

-

J.Gustiņš

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

S.Šķiltere

Valsts kancelejas direktore

-

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

Koncepcijas projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" darbības uzraudzību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā"

TA-1798 ____________________________________

(E.Beļskis, A.Zitcere, I.Valtiņš, J.Reirs, A.Matīss)

1. Pieņemt zināšanai izteiktos viedokļus par pasta komersantu sniegto maksājumu pakalpojumu darbības uzraudzības nepieciešamību un iespējamajiem variantiem koncepcijas īstenošanai.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. kopīgi ar Finanšu ministriju un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju vienoties par atbalstāmo variantu koncepcijas īstenošanai;
2.2. saskaņoto koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, viedokļu nesaskaņošanas gadījumā - atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Informatīvais ziņojums "Par bezīpašnieka vai bezmantinieka mantas apzināšanas kārtības uzlabošanu"

TA-1529 ____________________________________

(L.Vucēne, L.Medina, G.Kurme, Dz.Rasnačs, J.Reirs, E.Turka, S.Šķiltere, A.Matīss)

1. Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. svītrot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3.punktu un attiecīgi precizēt informatīvo ziņojumu;
2.2. precizēto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā"

TA-1709 ____________________________________

(I.Jankova, S.Šķiltere, I.Gaiķis, A.Matīss)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja""

TA-1826 ____________________________________

(D.Melbārde, P.Vilks, A.Matīss)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Kultūras ministrijai atbilstoši Pārresoru koordinācijas centra priekšlikumiem papildināt anotāciju ar informāciju par pašu ieņēmumiem sadalījumā pa gadiem un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība""

TA-1780 ____________________________________

(A.Ozola, G.Belēvičs, U.Augulis, Dz.Rasnačs, M.Seile, J.Reirs, R.Bergmanis, A.Matīss)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.15


Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

 

Skatīt darba kārtību