Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 27

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.27

2015.gada 21.septembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidente

 -

 L.Straujuma

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Kucina

Veselības ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

G.Kurme

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Likumprojekts "Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums"

TA-2039 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, P.Leiškalns, G.Kurme, L.Straujuma)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. lai samazinātu nesaskaņoto iebildumu skaitu, likumprojekta redakciju atkārtoti saskaņot ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Pašvaldību savienību, Finanšu ministriju un, ja nepieciešams, arī ar citām ministrijām;
2.2. likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" (TA-2040) (likumprojektu pakete).
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""

TA-2040 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, P.Leiškalns, G.Kurme, L.Straujuma)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. lai samazinātu nesaskaņoto iebildumu skaitu, likumprojekta redakciju atkārtoti saskaņot ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Pašvaldību savienību, Finanšu ministriju un, ja nepieciešams, arī ar citām ministrijām;
2.2. likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums" (TA-2039) (likumprojektu pakete).
 

Sēdi slēdz plkst. 11.50


Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš

 

Paplašinātās Komitejas sēdes protokols

 

Rīgā

Nr.28

2015.gada 21.septembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidente

-

L.Straujuma

 

 

 

Ar balsstiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

-

A.Jaunsleinis

Latvijas Darba devēju konfederācijas eksperts

-

P.Leiškalns

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs

-

P.Krīgers

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

-

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

 

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

-

L.Milenberga

 

 

 

Sēdi sāk plkst.10.50

 

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldības savienības vienošanās un domstarpību protokola projekts "Par vidējā termiņa 2016.-2018.gadam budžetu un 2016.gada budžetu"

 TA-2048 ______________________________________________________

(I.Komisare, A.Jaunsleinis, B.Bāne, K.Bērziņš, G.Puķītis, K.Gerhards, A.Matīss, D.Reizniece-Ozola, I.Gailīte, U.Augulis, I.Raugze, S.Sproģe, J.Dūklavs, D.Lucaua, L.Straujuma)

 1. Pamatā atbalstīt Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2016.gada vienošanās un domstarpību protokola projektu.

 2. Finanšu ministrijai precizēt šādas protokola projekta sadaļas:

 2.1. kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju sadaļā "Latvijas Pašvaldību savienības prasība par valsts budžeta transfertiem vidējā termiņā (2016.-2018.gads)" formulēt Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanos Izglītības un zinātnes ministrijas jomā par akreditētajām profesionālās izglītības programmām, kuras īsteno pašvaldību profesionālās izglītības iestādes, paredzot:

 2.1.1. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektus par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu līdz 2015./2016.mācību gada beigām akreditētajām profesionālās izglītības programmām, kuras saskaņā ar Ministra kabineta rīkojumiem tiek finansētas no valsts budžeta līdz 2015.gada 31.decembrim;

 2.1.2. Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt profesionālās izglītības finansēšanas modeli, paredzot, ka tā darbība tiek uzsākta no 2016.gada 1.septembra;

 2.2. kopīgi ar Satiksmes ministriju sadaļā "Nozaru ministriju jautājumi" precizēt Ministru kabineta viedokli Satiksmes ministrijas jomā par iespēju novirzīt papildu finansējumu vietējās nozīmes autoceļiem 2016.gadā;

 2.3. kopīgi ar Ekonomikas ministriju un Valsts kanceleju (Juridisko departamentu) sadaļā "Nozaru ministriju jautājumi" precizēt Ministru kabineta viedokli Ekonomikas ministrijas jomā par normatīvo aktu regulējumu pašvaldību dzīvokļu būvniecībai;

 2.4. kopīgi ar Zemkopības ministriju sadaļā "Nozaru ministriju jautājumi" precizēt Ministru kabineta viedokli Zemkopības ministrijas jomā, paredzot Zemkopības ministrijai meklēt risinājumu likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" regulējumam attiecībā uz darījumiem ar lauksaimniecības zemēm.

 3. Finanšu ministrijai precizēt Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2016.gada vienošanās un domstarpību protokola projektu atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam līdz tā izskatīšanai Latvijas Pašvaldību savienības domes sēdē.

 4. Finanšu ministrijai, ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības domes sēdē nolemto, iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2016.gada vienošanās un domstarpību protokolu.

 

 Sēdi slēdz plkst.11.50

 

 

Ministru prezidente

(paraksts*)

Laimdota Straujuma

     

Valsts kancelejas direktors

(paraksts*)

Mārtiņš Krieviņš

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

 

Skatīt darba kārtību