Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 29

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.29

2015.gada 5.oktobrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidente

 -

 L.Straujuma

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

-

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aleksandroviča

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

S.Šķiltere

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.35

 

 

1.§
(2014) Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"

TA-1540 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

 

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
(2014) Likumprojekts "Grozījums Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"

TA-1543 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, K.Gerhards, I.Prūse, I.Aleksandroviča, L.Straujuma)

 

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā" (2014-TA-1593) (likumprojektu pakete).

 
3.§
(2014) Likumprojekts "Grozījums Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā"

TA-1593 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

 

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" (2014-TA-1543) (likumprojektu pakete).

 
4.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto normu attiecināšanu uz pašvaldībām"

TA-1449 ____________________________________

(L.Ruškule, G.Kurme, E.Upīte, K.Gerhards, D.Reizniece-Ozola, M.Krieviņš, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas pārstāves un Latvijas Pašvaldības savienības pārstāves sniegto informāciju.
2. Valsts kancelejai organizēt tikšanos ar Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldības savienību, lai pārrunātu spēkā esošo normatīvo regulējumu, kas paredz vienotās valsts pārvaldes atlīdzības sistēmas attiecināšanu uz pašvaldībām, un tā praktisko piemērošanu pašvaldībās.
3. Valsts kancelejai pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētās tikšanās sagatavot informatīvo ziņojumu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
5.§
Noteikumu projekts "Adresācijas noteikumi"

TA-103 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, I.Baldiņa, S.Šķiltere, R.Krobergs, G.Belēvičs, D.Reizniece-Ozola, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju atbilstoši Iekšlietu ministrijas un Satiksmes ministrijas iebildumiem;
2.2. kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēt nepieciešamību papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Tieslietu ministrijai kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēt nepieciešamību veikt attiecīgus grozījumus Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā par adreses elementa - telpu grupas numura reģistrācija, maiņu;
2.3. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
6.§
Rīkojuma projekta "Par atvasinātu publisku personu "Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts", "Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts", "Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts" un "Latvijas Valsts augļkopības institūts" reorganizāciju"

TA-2029 ____________________________________

(D.Lucaua, Dz.Rasnačs, R.Kronbergs, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Zemkopības ministrijai sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Izglītības un zinātnes ministrijai steidzami sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Zinātniskās darbības likumā, paredzot iespēju valsts zinātnisko institūtu nodot valsts dibinātas universitātes pārraudzībā, un ar uzdevumu Zemkopības ministrijai sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par nekustamā īpašuma nodošanu jaunizveidotajai atvasinātai publiskai personai – zinātniskajam institūtam "Agroresursu un ekonomikas institūts".
3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

Sēdi slēdz plkst. 11.25


Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību