Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 31

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

31

2015.gada 2.novembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidente

 -

 L.Straujuma

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība""

TA-2288 ____________________________________

(G.Belēvičs, L.Medina, D.Mūrmane-Umbraško, U.Augulis, K.Kļaviņa, I.Jaunzeme, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. papildināt anotāciju ar pamatojumu par to, ka no Ārstniecības likuma būtības izriet tiesības anulēt nepamatoti izsniegtas darbnespējas lapas;
2.2. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktu, paredzot uzdevumu Veselības ministrijai līdz 2016.gada 1.februārim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Ārstniecības likuma 53.pantā, precizējot pilnvarojumu Ministru kabinetam;
2.3. saskaņot ar Labklājības ministriju noteikumu projekta redakciju jautājumā par nepamatoti izsniegtu darbnespējas lapu anulēšanu;
2.4. saskaņoto noteikumu projektu un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

2.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""

TA-2388 ____________________________________

(G.Belēvičs, E.Upīte, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot uzdevumu Veselības ministrijai līdz 2016.gada 1.februārim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Ārstniecības likumā, iekļaujot speciālās normas par veselības informācijas sistēmā sagatavoto elektronisko dokumentu juridisko spēku, un uzdevumu Finanšu ministrijai līdz 2016.gada 1.martam noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu", nosakot termiņu, cik ilgi Valsts ieņēmumu dienestam Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās jāuzglabā informācija par elektroniskajām darbnespējas lapām, kas no vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas nodotas Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmām, lai darba devējiem nodrošinātu informāciju par darbiniekiem izsniegtajām darbnespējas lapām.
3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.30


Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību