Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 32

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.32

2015.gada 16.novembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidente

 -

 L.Straujuma

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis
Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs, satiksmes ministra pienākumu izpildītājs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

K.Ketners

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kontroliere

-

E.Krūmiņa

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Koncepcijas projekts "Koncepcija par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei"

TA-1567 ____________________________________

(K.Gerhards, A.Ozola, Dz.Rasnačs, L.Medina, S.Poželaite-Šavļuga, I.Greķe-Grebņeva, I.Olafsone, E.Jansons, M.Strādere, A.Aļošina, A.Malta, J.Spiridonovs, A.Mūrnieks, J.Butkevičs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un izteiktos viedokļus.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Koalīcijas sadarbības padomē organizēt diskusiju par to, vai zemes dzīļu izmantošanas potenciālo investīciju piesaistei nepieciešama tiesiskā regulējuma pilnveidošana.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atbilstoši diskusijas rezultātiem koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 15.februāra rīkojuma Nr.93 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" atcelšanu daļā"

TA-1710 ____________________________________

(K.Lore, I.Bērziņa, A.Ozols, L.Medina, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Valsts kancelejai:
2.1. atbilstoši Zemkopības ministrijas priekšlikumam izteikt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktu šādā redakcijā:
"2. Zemkopības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Meža likumā, paredzot izņēmumu, ka zemesgrāmatā ierakstītas valsts meža zemes atsavināšanu var atļaut ar ikreizēju Ministru kabineta rīkojumu gadījumos, kad tiek privatizēta vai atsavināta nekustamā īpašuma sastāvā esoša ēka (būve) kopā ar ēkai (būvei) funkcionāli nepieciešamo valsts meža zemesgabalu.";
2.2. rīkojuma projektu un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

TA-2363 ____________________________________

(I.Aleksandroviča, I.Gailīte, L.Straujuma)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem televīzijas pakalpojumu internetā sniedzēju uzraudzības uzlabošanai"

TA-2301 ____________________________________

(E.Beļskis, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. precizēt informatīvo ziņojumu, paredzot papildu finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai (Valsts policijai) cīņai ar autortiesību un blakustiesību pārkāpumiem, tai skaitā nelegālo televīzijas pakalpojumu izplatības ierobežošanai pierobežas reģionos un Latvijā kopumā, un neparedzot septiņu jaunu amata vietu izveidošanu;
2.2. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punkta pirmo teikumu pēc vārdiem "izvērtēt nepieciešamību" ar vārdiem "lietderību un samērīgumu";
2.3. precizēto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.05


Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību