Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 33

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.33

2015.gada 23.novembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - iekšlietu ministrs, satiksmes ministra pienākumu izpildītājs

 -

R.Kozlovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Spiridonovs

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

E.Papule

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Šnore
Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

Plāna projekts "Pamatnostādņu "Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam" īstenošanas plāns 2015.-2017.gadam"

TA-2475 ____________________________________

(E.Celmiņa, A.Čemme, U.Augulis, B.Bāne, R.Kozlovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. svītrot rīkojuma projekta 3.punktu;
2.2. precizēt plāna projektu par tiem pasākumiem, kuriem šobrīd nav iespējams norādīt konkrētu finansējumu, norādot, ka par to atbalstīšanu un papildu nepieciešamo finansējuma apmēru tiks lemts atsevišķi;
2.3. precizēto rīkojuma projektu un plāna projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami atskaitījumi Privatizācijas aģentūrai par valsts īpašuma privatizāciju, valsts kapitāla daļu atsavināšanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, izveidojams un izlietojams rezerves fonds un veicami maksājumi valsts budžetā"

TA-2542 ____________________________________

(V.Vesperis, K.Lore, L.Vucēne, J.Spiridonovs, B.Bāne, R.Kozlovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai svītrot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3.punktu un noteikumu projektu un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm valsts apdraudējuma gadījumā"

TA-2436 ____________________________________

(J.Spiridonovs, K.Gerhards, R.Kozlovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju, paredzot, ka pēc ārkārtas situācijas seku likvidēšanas tiek veikti izdevumu aprēķini un izdevumus kompensē atbilstoši valsts budžeta iespējām, un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.00


Ministru prezidenta vietā - iekšlietu ministrs, satiksmes ministra pienākumu izpildītājs

Rihards Kozlovskis

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību