Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 5

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.5

2016.gada 1.februārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidente

 -

 L.Straujuma

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs, satiksmes ministra pienākumu izpildītājs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

-

E.Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

K.Kinča

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

Konceptuāls ziņojums "Par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtības uzlabošanu"

TA-46 ____________________________________

(I.Bērziņa, K.Kinča, K.Gerhards, B.Bāne, L.Medina, R.Kozlovskis, Dz.Rasnačs, I.Liepa, I.Pētersone-Godmane, L.Straujuma)

1. Neatbalstīt iesniegto konceptuālo ziņojumu, rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību atkārtoti izvērtēt jautājumu par to, vai arī īslaicīgas nomas gadījumos mājas lapā internetā ir nepieciešams publicēt informāciju par nomas objekta iznomāšanu konkrētajam nomniekam, un jautājumu par konceptuālā ziņojuma II sadaļā ietverto atbalstāmo variantu;
2.2. svītrot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3.punktu, attiecīgi precizēt konceptuālo ziņojumu, kā arī izskatīt iespēju nomas tiesības nostiprināt zemesgrāmatā;
2.3. kopīgi ar Valsts kontroli, Iekšlietu ministriju, Tieslietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēt konceptuālā ziņojuma I sadaļas 4.1.apakšpunktā ietverto priekšlikumu;
2.4. ja par konceptuālo ziņojumu starp iesaistītajām pusēm vienošanās ir panākta, konceptuālo ziņojumu, rīkojuma projektu un un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, nevienošanās gadījumā – atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Informatīvais ziņojums "Par tarifu, kas saistīti ar maksājumu kontu, salīdzināšanas mehānisma izveidi"

TA-119 ____________________________________

(A.Zitcere, D.Reizniece-Ozola, I.Apsīte, L.Straujuma)

1. Lai neparedzētu jaunu amata vietu izveidi Patērētāju tiesību aizsardzības centram, atbalstīt priekšlikumu, ka maksājumu pakalpojumu sniedzēji - kredītiestādes, maksājumu iestādes, elektroniskās naudas iestādes un krājaizdevu sabiedrības, kas piedāvā maksājumu konta pakalpojumus, sniedz informāciju Patērētāju tiesību aizsardzības centram, kurš tālāk to apkopo un sniedz patērētājiem, un finansējums piešķirams tikai elektroniskā rīka izveidei un uzturēšanai.
2. Finanšu ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktam, saskaņot ar Ekonomikas ministriju un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.35


Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību