Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 7

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.7

2016.gada 29.februārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

K.Ketners

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš
Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

(2014.) Informatīvais ziņojums "Par civilās aizsardzības kursa izmaksām, ieviešanas grafiku vispārējās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs"

TA-2302 ____________________________________

(K.Šadurskis, G.Catlaks, G.Belēvičs, L.Lejiņa, I.Bērziņa, I.Bremze, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis )

1. Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos Nr.211 "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu"" (2015-TA-2934).
2. Atzīmēt, ka Izglītības un zinātnes ministrija Cilvēkdrošības mācību kursa satura izstrādes darba grupā iekļaus arī Latviešu identitātes atbalsta biedrības un biedrības "Asociācija Ģimene" pārstāvjus.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"

TA-282 ____________________________________

(M.Badovskis, A.Alksnis, E.Baldzēns, K.Rācenājs, D.Reizniece-Ozola, J.Reirs, U.Augulis, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Labklājības ministrijai sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Labklājības ministrijai iesniegt Valsts iestāžu darba plāna projektā ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016.-2020.gadam paredzētajā darba grupā izvērtēšanai Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Latvijas Darba devēju konfederācijas ierosinājumu:
2.1. Darba likumā iekļaut regulējumu, kas paredzētu direktīvas prasību attiecināšanu uz visu apakšuzņēmumu ķēdi, kā arī vienlīdz uz visiem Latvijā nodarbinātajiem darbiniekiem, ne tikai nosūtītajiem, un ka šāda atbildība nosakāma ne tikai gadījumos, kad tiek veikti būvdarbi saistībā ar ēku būvniecību vai specializētos būvdarbus, bet visā būvniecības jomā (Nace 2.red. F sadaļa);
2.2. par to, ka darbuzņēmēju līdzatbildības jautājums ir risināms ne tikai Darba likuma ietvaros, bet nepieciešams komplekss risinājums arī būvniecību un publiskos iepirkumus jomu regulējošos normatīvajos aktos un viedokli, ka līdzatbildības risinājums ir nepieciešams ne tikai attiecībā uz darba samaksu darbinieku nosūtīšanas gadījumā un nodokļu nomaksu, bet arī uz citiem jautājumiem.
3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas sagatavot likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.55


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību