Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 9

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.9

2016.gada 14.martā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministre

 -

D.Reizniece-Ozola

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

A.Puriņš

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs 

-

R.Aleksejenko

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

K.Ketners

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

-

A.Ozols

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

-

A.Akermanis

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi"

TA-422 ____________________________________

(A.Ašeradens, R.Aleksejenko, A.Akermanis, D.Reizniece-Ozola)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai nākamajā Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Cūksilu meža masīvs" Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, daļas un zemesgabala "Briežpurva mežiņi" Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, daļas iznomāšanu"

TA-324 ____________________________________

(U.Augulis, A.Ozols, L.Medina, Dz.Rasnačs, K.Šadurskis, D.Reizniece-Ozola)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Zemkopības ministrijai sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka Zemkopības ministrijai Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 15.§) "Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Valsts mežs 50720030181" Lizuma pagastā, Gulbenes novadā, daļas iznomāšanu"" 2.punktā dotais uzdevums par grozījumu sagatavošanu Meža likumā izpildāms mēneša laikā.
3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

Sēdi slēdz plkst. 10.30


Ministru prezidenta vietā - finanšu ministre
Dana Reizniece-Ozola

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību