Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 12

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.12

2016.gada 18.aprīlī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Skujiņa

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - administrācijas vadītāja

-

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

K.Ketners

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi"

TA-704 ____________________________________

(K.Šadurskis, L.Lejiņa, B.Kņigins, T.Trubača, J.Vītoliņš, D.Melbārde, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvju sniegto informāciju par veiktajiem papildu precizējumiem tajos.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. saskaņot ar Finanšu ministriju noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu;
2.2. precizēt noteikumu projekta anotācijas III.sadaļu atbilstoši Finanšu ministrijas norādījumam;
2.3. saskaņot noteikumu projekta redakciju un, ja nepieciešams, anotāciju ar Ventspils pilsētas domi;
2.4. saskaņoto noteikumu projektu, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa sēdē.

 
2.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā zemes īpašniekam vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai"

TA-690 ____________________________________

(A.Ozola, T.Trubača, K.Gerhards, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu, paredzot, ka Dabas aizsardzības pārvalde noteikumu projektā paredzēto kompensāciju administrēšanu 2016.gadā nodrošinās no saviem līdzekļiem, bet jautājumu par finanšu avotu 2017.gadā un turpmākajiem gadiem skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktam sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un precizēt noteikumu projekta anotāciju;
2.2. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projekta anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta un anotācijas saņemšanas noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

Sēdi slēdz plkst. 10.30


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību