Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 16

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.16

2016.gada 16.maijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Stinka

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

-

A.Ozola

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

K.Kinča
Latvijas Darba devēju konfederācijas eksperte

-

I.Olafsone

Konkurences padomes loceklis

-

J.Račko
Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

 

-

I.Gailīte

 

I.Aile

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Likumprojekts "Publisko iepirkumu likums"

TA-855 ____________________________________

(I.Liepa, L.Batalauska, J.Reirs, B.Fromane, D.Reizniece-Ozola, A.Ašeradens, D.Dzilna, J.Račko, A.Aļošina, L.Neilande, K.Pļaviņa, L.Medina, K.Cirsis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta komitejas 2016.gada 9.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.15 1.§) 2.1., 2.2. un 2.3.apakšpunktā doto uzdevumu izpildes rezultātiem.
2. Likumprojektu turpināt izskatīt nākamajā Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Finanšu ministrijai:
3.1. saskaņot ar Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju likumprojektā paredzēto depozīta noteikšanu un tā regulējumu;
3.2. saskaņot ar Tieslietu ministriju likumprojekta administratīvo pārkāpumu sadaļu;
3.3. precizēt likumprojekta anotācijas III sadaļu, norādot, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai būs nepieciešams papildu finansējums Elektronisko iepirkumu sistēmas un jaunizveidotās e-konkursu apakšsistēmas un e-izsoļu apakšsistēmas uzturēšanai;
3.3. precizēt likumprojekta anotācijas V sadaļu atbilstoši Tieslietu ministrijas norādījumam;
3.4. precizēto likumprojektu un anotāciju (tai skaitā ar precizējumiem, kas veikti atbilstoši Ministru kabineta komitejas 9.maija sēdes protokollēmumam (prot. Nr.15 1.§)) iesniegt Valsts kancelejā.
4. Atzīmēt, ka Finanšu ministrija turpinās metodoloģijas pilnveidošanu saistībā ar likumprojektā paredzētajiem kritērijiem nepamatoti lēta piedāvājuma izvērtēšanai.
5. Aicināt Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru kopīgi ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociāciju, atbilstoši to atzinumā norādītajam iebildumam sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai nākamajā Ministru kabineta komitejas sēdē alternatīvu priekšlikumu likumprojekta 51.panta septītās daļas redakcijai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" īstenošanas noteikumi"

TA-896 ____________________________________

(D.Melbārde, Z.Saulīte, G.Osīte, D.Reizniece-Ozola, E.Šadris, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Kultūras ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta 52.punktu atbilstoši Latvijas Lielo pilsētu asociācijas iebildumam;
2.2. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Finanšu ministriju jautājumā par noslēdzamo līgumu summām;
2.3. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā"

TA-785 ____________________________________

(V.Vesperis, K.Kinča, K.Gerhards, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.30


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību