Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 17

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.17

2016.gada 23.maijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Stinka

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks
Latvijas Darba devēju konfederācijas eksperte

-

I.Olafsone

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietniece

-

I.Jurča

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

-

V.Reitere

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja 

Protokolē

 -

 I.Aile

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Likumprojekts "Publisko iepirkumu likums"

TA-855 ____________________________________

(L.Neilande, L.Batalauska, D.Reizniece-Ozola, O.Geitus- Eitvina, B.Fromane, K.Pļaviņa, J.Dūklavs, D.Dzilna, I.Jurča, J.Reirs, M.Krieviņš, I.Aire, I.Liepa, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. izvērtēt Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras sagatavoto priekšlikumu likumprojekta redakcijas precizēšanai jautājumā par pasūtītāja tiesībām pieprasīt izziņu no piegādātāja par nodokļu parādu un, ja redakcijas priekšlikums ir atbalstāms, attiecīgi precizēt likumprojekta redakciju;
2.2. papildināt likumprojekta anotāciju ar informāciju par pasūtītāja tiesībām pieprasīt izziņu no piegādātāja par nodokļu parādu;
2.3. precizēt likumprojekta redakciju, nosakot detalizētāku regulējumu, kuros gadījumos piedāvājuma izvēles noteikšanai piemērojams zemākās cenas kritērijs;
2.4. ņemot vērā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja iebildumus, likumprojektā noteikt iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas iespējamo pieauguma augšējo kopējo robežu, kā arī redakcionāli precizēt likumprojekta 61.panta trešās daļas 2.punktu;
2.5. kopīgi ar Valsts kanceleju papildināt likumprojekta 5.panta redakciju, paredzot, ka mērķtiecīgai rīcībai pilsoniskās apziņas stiprināšanai nepieciešamajos gadījumos saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu var nepiemērot noteiktās iepirkuma procedūras;
2.6. organizēt starpinstitūciju sanāksmi par likumprojekta precizēto redakciju ar likumprojekta saskaņošanā iesaistītajām institūcijām;
2.7. precizēto likumprojektu un anotāciju (tai skaitā ar precizējumiem, kas veikti atbilstoši Ministru kabineta komitejas 9.maija sēdes protokollēmumam (prot. Nr.15 1.§) un Ministru kabineta komitejas 16.maija sēdes protokollēmumam (prot. Nr.16 1.§)) iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija sēdē.

 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1623 "Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un nodevas maksāšanas kārtību""

TA-870 ____________________________________

(A.Ašeradens, R.Irklis, D.Reizniece-Ozola, K.Gerhards, I.Olafsone, J.Lelis, L.Jākobsons, T.Meisītis, V.Šeļmanovs-Plešs, M.Kučinskis)

 

1. Jautājumu turpināt izskatīt nākamajā Ministru kabineta komitejas sēdē.
2. Ekonomikas ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas 2016.gada 30.maija sēdē:
2.1. risinājumu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas budžeta deficīta jautājumam 2016.gadā;
2.2. pārskatu par to, vai ir risinājumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas finansēšanas modeļa izmaiņām.

 
3.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi"

TA-962 ____________________________________

(K.Šadurskis, I.Dundure, L.Lejiņa, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt Valsts kancelejā:
2.1. atbilstoši Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas priekšlikumam precizēto noteikumu projekta anotāciju;
2.2. kopīgi ar Finanšu ministriju sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kurā atzīmēts, ka nepieciešamības gadījumā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" 4.kārtai finansējums 2018.gadā tiks meklēts no citām darbības programmām.
3. Valsts kancelejai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2016.gada 24.maija sēdē.

 

4.§
Informatīvais ziņojums "Par tiesiskiem risinājumiem zaudējumu atlīdzībai valsts budžetā, ja zaudējums radies starptautisko saistību neizpildes rezultātā atvasinātas publiskas personas vai citas autonomas iestādes prettiesiskas darbības vai bezdarbības dēļ"

TA-838 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""

TA-823 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.50


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību