Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 18

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.18

2016.gada 30.maijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Stinka

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

E.Martinsons

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

-

V.Reitere

Latvijas Darba devēju konfederācijas eksperts

-

P.Leiškalns

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs

-

R.Irklis

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja 

Protokolē

-

 

I.Aile

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

-

L.Peinberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumu Nr.153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos" ieviešanu""

TA-949 ____________________________________

(U.Augulis, V.Vesperis, K.Godiņš, N.Bergs, I.Ošenieks, P.Salkazanovs, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
2. Atbalstīt priekšlikumu par Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumu Nr.153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos" ieviešanas termiņa pārcelšanu uz 2017.gada 1.jūliju.
3. Atbalstīt priekšlikumu noteikt Satiksmes ministriju par atbildīgo institūciju Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumu Nr.153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos" ieviešanas risinājuma sagatavošanai, paredzot, ka Satiksmes ministrija sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām un nevalstiskajām organizācijām informatīvo ziņojumu par minēto noteikumu ieviešanas risinājumu sagatavo un satiksmes ministrs izskatīšanai Ministru kabinetā to iesniedz līdz 2016.gada 1.decembrim, bet starpziņojumu par ieviešanas risinājuma sagatavošanas gaitu iesniedz līdz 2016.gada 1.septembrim.
4. Satiksmes ministrijai sagatavot tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumos Nr.153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos", un satiksmes ministram līdz 2016.gada 3.jūnijam iesniegt to Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 7.jūnija sēdē.
5. Pārresoru koordinācijas centram, ņemot vērā šī protokollēmuma 3.punktu, sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un līdz 2016.gada 3.jūnijam iesniegt to Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 7.jūnija sēdē.

 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1623 "Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un nodevas maksāšanas kārtību""

TA-870 ____________________________________

(A.Ašeradens, R.Irklis, K.Gerhards, J.Reirs, M.Kučinskis )

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Informatīvais ziņojums "Par tiesiskiem risinājumiem zaudējumu atlīdzībai valsts budžetā, ja zaudējums radies starptautisko saistību neizpildes rezultātā atvasinātas publiskas personas vai citas autonomas iestādes prettiesiskas darbības vai bezdarbības dēļ"

TA-838 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, K.Gerhards, V.Reitere, I.Komisare, M.Kučinskis )

1. Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju precizēt informatīvā ziņojuma 102. un 103.punktu, un Tieslietu ministrijai iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""

TA-823 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, S.Šķiltere, P.Leiškalns, D.Reizniece-Ozola, A.Kaļāne, K.Šadurskis, R.Kozlovskis, M.Krieviņš, K.Gerhards, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai precizēt likumprojektu atbilstoši Latvijas Pašvaldību savienības priekšlikumam un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
5.§
Likumprojekts "Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā"

TA-758 ____________________________________

(A.Ozola, D.Reizniece-Ozola, S.Sproģe, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"

TA-761 ____________________________________

(A.Ozola, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt likumprojektu, ņemot vērā Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas ierosināto un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Finanšu ministrijas atbalstīto priekšlikumu par dabas resursu nodokļa likmes par sadzīves atkritumu apglabāšanu paaugstināšanas uzsākšanu ar 2017.gada 1.janvāri un par nodokļa likmes straujāku paaugstināšanu, un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.20


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību