Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 20

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.20

2016.gada 13.jūnijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs, veselības ministra pienākumu izpildītājs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Stinka

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aleksandroviča

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

-

E.Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore

-

L.Meņģelsone

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

-

A.Akermanis

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs

-

R.Irklis

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietā - konsultante

-

I.Žemaite-Dziceviča

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

Protokolē

 -

 I.Aile

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""

TA-1080 ____________________________________

(L.Meņģelsone, D.Reizniece-Ozola, A.Ašeradens, R.Šņuka, K.Gerhards, K.Stepanovs, A.Actiņš, O.Heniņš, I.Bērziņa-Veita, A.Akermanis, H.Balodis, E.Romanovskis, J.Avotiņš, A.Ozola, A.Kārkliņš, J.Timma, G.Kampe, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu, paredzot iespēju, ka pēc Ekonomikas ministrijas veiktā aprēķina par kopējo kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normu visam atbalsta periodam, ražotājam ir tiesības iesniegt zvērināta revidenta apstiprinātu aprēķinu par elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējo peļņas normu visam atbalsta periodam un aprēķinu par cenas diferencēšanas koeficientu pārkompensācijas novēršanai, par iepriekšējo periodu norādot elektrostacijas faktiskās ieņēmumu un izdevumu, tai skaitā, investīciju pozīcijas, kas pēc iesniegšanas Ekonomikas ministrijā tiek uzskatīts par noteicošo aprēķinu, izvērtējot, vai netiek pārsniegta noteiktā maksimāli pieļaujamā kopējo kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normas robeža, un saskaņot noteikumu projektu ar Zemkopības ministriju;
2.2. precizēt noteikumu projekta redakciju attiecībā uz izņēmuma normas piemērošanu elektrostacijām, kurām koģenerācijas procesā saražotās siltumenerģijas cenu ir noteikusi vai apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, ņemot vērā biedrības "Latvijas siltumuzņēmumu asociācija" ierosinājumus attiecībā uz datuma svītrošanu;
2.3. saskaņot noteikumu projektu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par līmeņatzīmju piemērošanu elektrostacijām, kuras kā kurināmo izmanto poligongāzi;
2.4. precizēt noteikumu projekta anotāciju jautājumā par ietekmi uz valsts budžetu, ņemot vērā Latvijas Darba devēju konfederācijas iebildumu;
2.5. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Ekonomikas ministrijai reizi gadā sniegt pieņemto noteikumu grozījumu ietekmes izvērtējumu uz apstrādes rūpniecības konkurētspēju;
2.6. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā līdz 2016.gada 22.jūnijam izskatīšanai Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija sēdē.

 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""

TA-1081 ____________________________________

(L.Meņģelsone, D.Reizniece-Ozola, A.Ašeradens, R.Šņuka, K.Gerhards, K.Stepanovs, A.Actiņš, O.Heniņš, I.Bērziņa-Veita, A.Akermanis, H.Balodis, E.Romanovskis, J.Avotiņš, A.Ozola, A.Kārkliņš, J.Timma, G.Kampe, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu, paredzot iespēju, ka pēc Ekonomikas ministrijas veiktā aprēķina par kopējo kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normu visam atbalsta periodam, ražotājam ir tiesības iesniegt zvērināta revidenta apstiprinātu aprēķinu par elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējo peļņas normu visam atbalsta periodam un aprēķinu par cenas diferencēšanas koeficientu pārkompensācijas novēršanai, par iepriekšējo periodu norādot elektrostacijas faktiskās ieņēmumu un izdevumu, tai skaitā, investīciju pozīcijas, kas pēc iesniegšanas Ekonomikas ministrijā tiek uzskatīts par noteicošo aprēķinu, izvērtējot, vai netiek pārsniegta noteiktā maksimāli pieļaujamā kopējo kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normas robeža, un saskaņot noteikumu projektu ar Zemkopības ministriju;
2.2. precizēt noteikumu projekta redakciju attiecībā uz izņēmuma normas piemērošanu elektrostacijām, kurām koģenerācijas procesā saražotās siltumenerģijas cenu ir noteikusi vai apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, ņemot vērā biedrības "Latvijas siltumuzņēmumu asociācija" ierosinājumus attiecībā uz datuma svītrošanu;
2.3. saskaņot noteikumu projektu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par līmeņatzīmju piemērošanu elektrostacijām, kuras kā kurināmo izmanto poligongāzi;
2.4. precizēt noteikumu projekta anotāciju jautājumā par ietekmi uz valsts budžetu, ņemot vērā Latvijas Darba devēju konfederācijas iebildumu;
2.5. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Ekonomikas ministrijai reizi gadā sniegt pieņemto noteikumu grozījumu ietekmes izvērtējumu uz apstrādes rūpniecības konkurētspēju;
2.6. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā līdz 2016.gada 22.jūnijam izskatīšanai Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija sēdē.

 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" pamatkapitālā"

TA-1150 ____________________________________

(K.Šadurskis, E.Severs, L.Medina, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kurā fiksēta panāktā vienošanās starp Izglītības un zinātnes ministriju un būvju – transformatoru apakšstacijas TP 1127 (būves kadastra apzīmējums 0100 037 2003 020) Augšielā 1, Rīgā, un transformatoru apakšstacijas TP 1588 (būves kadastra apzīmējums 0100 037 2003 025) Augšielā 1, Rīgā, – īpašnieku akciju sabiedrību "Latvenergo".
3. Valsts kancelejai rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija sēdē.

 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.358 "Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām""

TA-956 ____________________________________

(J.Golubevs, D.Reizniece-Ozola, U.Augulis, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.25


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību