Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 23

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.23

2016.gada 11.jūlijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša
Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Stinka

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

-

I.Braunfelde

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Zakevica

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Kucina

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

K.Ketners

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

E.Beļskis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Šnore

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

K.Kinča

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks, nodaļas vadītājs

-

V.Vesperis

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

I.Aile

Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

Protokolē

 -

 S.Līce

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

-

L.Peinberga 

Sēdi sāk plkst.10.15

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi"

TA-1331 ____________________________________

(K.Šadurskis, L.Lejiņa, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi"

TA-1344 ____________________________________

(K.Šadurskis, I.Jaunzeme, L.Lejiņa, L.Šulca, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu un saskaņot to ar Labklājības ministriju;
2.2. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, ņemot vērā Finanšu ministrijas priekšlikumu;
2.3. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

3.§

Plāna projekts "Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016.-2020.gadam īstenošanas plāns"

TA-971 ____________________________________

(D.Melbārde, R.Putnis, M.Pūķis, K.Kinča, V.Valainis, G.Līcis, D.Bitiniece, A.Apsītis, B.Liepiņa, I.Leitāns, S.Ozola, I.Jaunzeme, D.Ķezbere, K.Šadurskis, G.Līdaka, A.Pauliņš, I.Belte, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai izteiktos viedokļus par mediju politikas plānošanas dokumentu projektu nesaskaņotajiem jautājumiem.
2. Kultūras ministrijai aktualizēt plāna projektu un 2016.gada augustā iesniegt to Ministru kabinetā izskatīšanai valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā.
 
4.§
Pamatnostādņu projekts "Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam"

TA-972 ____________________________________

(D.Melbārde, R.Putnis, M.Pūķis, K.Kinča, V.Valainis, G.Līcis, D.Bitiniece, A.Apsītis, B.Liepiņa, I.Leitāns, S.Ozola, I.Jaunzeme, D.Ķezbere, K.Šadurskis, G.Līdaka, A.Pauliņš, I.Belte, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai izteiktos viedokļus par mediju politikas plānošanas dokumentu projektu nesaskaņotajiem jautājumiem.
2. Kultūras ministrijai:
2.1. papildināt pamatnostādņu projektu ar Kultūras ministrijas Darba grupas priekšlikumu sagatavošanai normatīvā regulējuma izstrādei par pašvaldību un citu publisko personu informatīvo izdevumu nepiedalīšanos reklāmas tirgū un sabiedrības informēšanas pienākuma īstenošanu gala ziņojumā paustajām atziņām, paredzot labās prakses vadlīniju izstrādi pašvaldību informatīvo izdevumu veidošanas formātam;
2.2. izvērtēt un aktualizēt pamatnostādņu projektā paredzētos pasākumu īstenošanas termiņus.
3. Kultūras ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju izstrādāt priekšlikumus par mediju profesionāļu sociālās nodrošinātības paaugstināšanas pasākumiem, nosakot konkrētos uzdevumus, atbildīgo institūciju un uzdevumu izpildes termiņus, un iekļaut tos pamatnostādņu projektā.
4. Kultūras ministrijai 2016.gada otrajā pusē izvērtēt dažādus scenārijus sabiedrisko mediju iziešanai no reklāmas tirgus, kā arī scenāriju, ja iziešana no reklāmas tirgus nenotiek, sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu.
5. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Kultūras ministriju priekšlikumu par samazinātās PVN likmes piemērošanu mediju digitālajam saturam un zemākas vai 0% PVN likmes piemērošanu drukātajiem medijiem un to digitālajam saturam kā jautājumu, kas skar nodokļu politiku, iekļaut izvērtēšanai Nodokļu politikas pamatnostādņu projekta 2017.-2020.gadam ietvaros.
6. Kultūras ministrijai precizēt pamatnostādņu projektu un 2016.gada augustā iesniegt to Ministru kabinetā izskatīšanai valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā. 

Sēdi slēdz plkst. 11.50


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību