Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 37

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.37

2016.gada 24.oktobrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis
Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Stinka

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Kārkliņa

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ketners

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

 

(2015) Koncepcijas projekts "Koncepcija par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei"

TA-1567 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 20.oktobra vēstulē Nr.18-1e/7755 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par patērētāja kreditēšanu"

TA-2294 ____________________________________

(A.Ašeradens, I.Apsīte, M.Kairovs, K.Šadurskis, B.Vītoliņa, I.Gailīte, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai steidzami precizēt noteikumu projekta anotāciju atbilstoši Valsts kancelejas norādījumam, un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt noteikumu projektu, papildinot ar punktu, kas paredz atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumus Nr.1219 "Noteikumi par patērētāja kreditēšanu", kā arī paredzēt, ka noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.novembrī, un Valsts kancelejai precizēto noteikumu projektu un anotāciju sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra sēdē.

 

Papildus iekļautie jautājumi

3.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka atlīdzību par elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai un būvniecībai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu"

TA-2256 ____________________________________

(V.Bajārs, I.Jurča, T.Meisītis, R.Kronbergs, U.Augulis, J.Dūklavs, K.Ozoliņš, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Tieslietu ministriju;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu līdz 2016.gada 27.oktobrim iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 1.novembra sēdē.

 

Sēdi slēdz plkst. 10.40


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību