Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 43

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.43

2016.gada 19.decembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Aleksejenko

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

-

G.Arāja

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ketners

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Latvijas Darba devēju konfederācijas eksperte

-

I.Olafsone
Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors 

-

V.Valainis

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē
Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja


 

-


 

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti
1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""

TA-2757 ____________________________________

(K.Ketners, I.Apsīte, A.Čakša, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai svītrot noteikumu projekta 1.6.apakšpunktu, precizēt 1.9.apakšpunktu, paredzot, ka ārstniecības iestādēm laboratoriju akreditācija veicama līdz 2017.gada 31.decembrim un precizēto noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra sēdē.
 
Papildus iekļautie jautājumi
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu"

TA-2795 ____________________________________

(K.Ketners, V.Valainis, A.Čakša, J.Lāčplēsis, G.Osīte, P.Vilks, B.Kņigins, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Veselības ministrijai izvērtēt Latvijas Lielo pilsētu asociācijas iebildumu par noteikumu projekta 39.7.apakšpunktu, kas paredz, ka tiesību prasībai jābūt nostiprinātai Zemesgrāmatā, un, ja nepieciešams, iesniegt Valsts kancelejā attiecīgi precizētu noteikumu projektu, vai informāciju par izvērtējuma rezultātiem.
3. Valsts kancelejai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra sēdē.

 

3.§
Informatīvais ziņojums "Par veselības reformas pasākumu īstenošanu 2017.gadā"

TA-2790 ____________________________________

(K.Ketners, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 5.punktu, paredzot, ka informatīvais ziņojums gatavojams par pārējiem reformu pasākumiem un finansējuma (22 062 190 EUR) sadalījumu 2017. gadā, un informatīvo ziņojumu un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra sēdē.

 
4.§
Noteikumu projekts "Zudumu apmēru noteikšanas kārtība muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām precēm"

TA-2769 ____________________________________

(S.Āmare-Pilka, U.Augulis, A.Maldups, Ģ.Verners, B.Bāne, J.Krastiņa, U.Ūdris, J.Reirs, I.Olafsone, K.Gerhards, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Satiksmes ministriju sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Satiksmes ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt preču dabisko zudumu normu noteikšanas kārtības, tai skaitā procentu likmes dzelzceļa pārvadājumos Latvijai konkurējošās valstīs Baltijas reģionā, un nepieciešamības gadījumā sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu lēmuma pieņemšanai par dabiskajām zuduma normām, kādas būtu nosakāmas Latvijā.
3. Valsts kancelejai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra sēdē.

 
5.§
Noteikumu projekts "Atbalstāmo investīciju projekta pieņemšanas un īstenošanas kārtība"

TA-2816 ____________________________________

(R.Aleksejenko, L.Medina, I.Gailīte, Dz.Rasnačs, J.Reirs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Tieslietu ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2017.gada 3.janvāra sēdē.

 
6.§
Informatīvais ziņojums "Par sistēmiski svarīgo ārstniecības iestāžu kartējumu un attīstības reformu"

TA-2794 ____________________________________

(K.Ketners, V.Valainis, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Veselības ministrijai precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3.punktu un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra sēdē.

 

Sēdi slēdz plkst. 11.15


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību