Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 13

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.13

2017.gada 24.aprīlī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece, administratīvā direktore

-

A.Vanaga

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Stinka

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

-

I.Braunfelde

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

-

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja pārstāve

-

I.Piļāne

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

 I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

Konceptuāls ziņojums "Ministra noteikumu institūta ieviešanas izvērtējums"

TA-353 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, J.Reirs, J.Dūklavs, K.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto konceptuālo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Valsts kanceleju un Zemkopības ministriju līdz 2017.gada 1.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par faktisko situāciju normatīvo aktu skaita samazināšanā un ieteikumus iespējamajiem risinājumiem arī to turpmākai samazināšanai.
3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas sagatavot konceptuālo ziņojumu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Informatīvais ziņojums "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem Papildprotokola ieviešanas variantiem"

TA-689 ____________________________________

(L.Medina, I.Piļāne, J.Plūme, J.Citskovskis, J.Reirs, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā civilajam ekspertam pēc atgriešanās no starptautiskās misijas sedz sociālās rehabilitācijas izdevumus"

TA-715 ____________________________________

(R.Bergmanis, J.Garisons, A.Vanaga, J.Reirs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Aizsardzības ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka civilais eksperts pēc atgriešanās no starptautiskās misijas četru mēnešu laikā var pieteikties sociālajai rehabilitācijai;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

4.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr.421 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu""

TA-815 ____________________________________

(J.Dūklavs, A.Ozols, L.Medina, Dz.Rasnačs, I.Gailīte, K.Gerhards, L.Eņģele, K.Klauss, D.Vilkaste, A.Muižnieks, M.Kučinskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Zemkopības ministrijai steidzami sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Sugu un biotopu aizsardzības likumā, paredzot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt biotopu vērtēšanas kritērijus (raksturojošās pazīmes).
3. Zemkopības ministram līdz 2017.gada 22.maijam organizēt tikšanos ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru, lai atkārtoti izvērtētu īpaši aizsargājamo biotopu raksturojošās pazīmes, un atbilstoši tikšanās rezultātiem iesniegt Valsts kancelejā informāciju par noteikumu projekta turpmāko virzību.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.55


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību