Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 14

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.14

2017.gada 8.maijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - zemkopības ministrs

 -

J.Dūklavs

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Skujiņa

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Stinka

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Kārkliņa

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ketners

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

Protokolē

 -

B.Medvecka

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

-

L.Peinberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

Konceptuāls ziņojums "Par atjaunojamo energoresursu izmantošanu transporta sektorā"

TA-829 ____________________________________

(A.Ašeradens, J.Patmalnieks, A.Janvars, D.Reizniece-Ozola, O.Karčevskis, K.Gerhards, S.Semjonovs, J.Dūklavs)

1. Atbalstīt iesniegto konceptuālo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka pēc gada konceptuālajā ziņojumā ietvertie jautājumi tiks vērtēti atkārtoti un, ja nepieciešams, tajos tiks veiktas korekcijas, un iesniegt precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot konceptuālo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tīesību aktu projekti

2.§

Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalību valsts akciju sabiedrībā "Privatizācijas aģentūra" un tās vispārējo stratēģisko mērķi"

TA-795 ____________________________________

(I.Jaunzeme, D.Reizniece-Ozola, A.Ašeradens, J.Stinka, J.Dūklavs)

1. Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai papildināt informatīvo ziņojumu atbilstoši finanšu ministres izteiktajām piezīmēm, saskaņot informatīvo ziņojumu ar Finanšu ministriju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai "Saules skola""

TA-826 ____________________________________

(D.Melbārde, Dz.Rasnačs, D.Reizniece-Ozola, L.Lejiņa, J.Dūklavs)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2017.gada 16.maija sēdē.
2. Pieņemt zināšanai finanšu ministres sniegto informāciju, ka, ņemot vērā noteikto regulējumu, Finanšu ministrija atbalsta rīkojuma projektu izņēmuma kārtā.

 
4.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodod lietošanā vai apgrūtina valstij piederošo vai piekrītošo zemi publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā"

TA-789 ____________________________________

(P.Markēvičs, U.Augulis, R.Kronbergs, A.Ašeradens, L.Batalauska, J.Stinka, J.Dūklavs)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju turpināt diskusiju par noteikumu projekta 12.punktā ietverto nesaskaņoto jautājumu un iesniegt Valsts kancelejā informāciju par diskusijas rezultātiem.
3. Valsts kancelejai pēc informācijas saņemšanas sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.50


Ministru prezidenta vietā -
zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību