Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 23

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.23

2017.gada 7.augustā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Stinka

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

-

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieka pienākumu izpildītājs

-

V.Vītoliņš

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

-

G.Arāja

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ketners

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

E.Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

R.Krieviņa

Ģenerālprokuratūras virsprokurors

-

I.Masaļskis
Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

Protokolē

 -

B.Medvecka

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par atsevišķiem muitas kontroles veidiem"

TA-1566 ____________________________________

(J.Krastiņa, J.Tomsons, L.Medina, U.Augulis, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. svītrot noteikumu projekta izdošanas pamatojumā atsauci uz Ministru kabineta iekārtas likumu un papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Finanšu ministrijai līdz 2017.gada 30.decembrim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Muitas likumā, lai paredzētu deleģējumu noteikt kārtību, kādā sedz izdevumus par izlaišanai apturēto vai aizturēto preču glabāšanu un iznīcināšanu, kā arī nosaka šo izdevumu apmēru;
2.2. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3.punktu, paredzot, ka izvērtējums veicams līdz 2018.gada 1.janvārim, un, ja atbilstoši izvērtējuma rezultātiem nepieciešamas izmaiņas esošajā regulējumā, tad attiecīgie tiesību aktu projekti izstrādājami un iesniedzami Ministru kabinetā līdz 2018.gada 1.martam;
2.3. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2017.gada 8.augusta sēdē.
3. Atzīmēt, ka noteikumu projekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā"" (TA-1575).
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanu"

TA-1606 ____________________________________

(A.Ašeradens, R.Aleksejenko, E.Kobzeva, U.Augulis, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka jautājums par apropriācijas izmaiņu apjomu izskatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" izskatīšanas procesā, un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc precizētā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi""

TA-1423 ____________________________________

(J.Golubevs, U.Augulis, A.Ašeradens, J.Stinka, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju, detalizētāk pamatojot, kāpēc noteikumu mērķa sasniegšanai nav iespējams izmantot netiešās atsauces uz standartiem, un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc precizētās anotācijas saņemšanas.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu""

TA-1629 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, V.Krūmiņa, J.Plūme, U.Čuma-Zvirbulis, R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta redakciju, paredzot par kompetento tiesu pārsūdzību izskatīšanai noteikt Administratīvo apgabaltiesu, kā arī attiecīgi precizēt anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu;
2.2. precizēto likumprojektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta sēdē.
 
5.§
Likumprojekts "Sejas aizsegšanas ierobežojuma likums"

TA-1412 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, K.Šadurskis, E.Plaksins, J.Macuka, L.Taivāns, M.Kučinskis)

Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

6.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1510 "Valsts pārbaudījumu norises kārtība""

TA-1628 ____________________________________

(K.Šadurskis, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2017.gada 8.augusta sēdē.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību""

TA-1627 ____________________________________

(K.Šadurskis, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2017.gada 8.augusta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.40


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja
Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību